FIRE AV TI HELGER: Kristin Aga, leder i Oslo politiforening, og en rekke operative politifolk i Oslo reagerer på den nye turnusen hvor de må jobbe fire av ti helger.

Sterke reaksjoner mot ny turnus: - Ekstremt urimelig

- Vår bekymring er at hvis man trumfer gjennom dette i Oslo vil resten av landet følge etter, sier Kristin Aga, i Oslo politiforening.

Publisert Sist oppdatert

- Dette oppleves ekstremt urimelig. Vi har forståelse for at arbeidsgiver ønsker å ha en operativ beredskap ute i helgene. Men man kan ikke kutte og kutte i antallet ansatte, og så skal resultatet være at de som er igjen skal jobbe mer og mer og få mindre og mindre fritid, sier Kristin Aga, leder av Oslo politiforening.

Ledelsen i Oslo politidistrikt ønsker å endre dagens turnus for operative politifolk, slik at istedenfor å jobbe hver tredje helg, som i dag, skal de jobbe fire av ti helger.

- Da nærmer vi oss å jobbe annenhver helg. Når arbeidsgiver snakker om denne endringen snakker de om tekniske lister, men dette hander om mennesker som også skal leve et liv utenom tiden de er på jobb, sier Aga.

- De gjenværende tar regningen

Hun mener at det å jobbe fire av ti helger er altfor inngripende i politifolkenes privativ. Aga legger til at fra man startet omorganiseringen i 2017 har det blitt kuttet omkring 100 operative politistillinger.

- Det er helt uakseptabelt at de gjenværende mannskapene skal ta regningen for at man har kuttet systematisk i de operative mannskapene. Dette må løses på en annen måte, sier Aga.

- Hvordan mener du dette bør løses?

- Det må partene sette seg ned og se på. Man må se på andre muligheter, om det er å gjøre endringer på hvor mange avsnitt man har, om flere skal inn og bidra i turnusen, eller andre løsninger. Svaret kan ikke ene og alene være at de som er presset i jobbhverdagen fra før, skal presses enda mer, sier Aga.

Vil søke andre jobber

For Morten Ruud (31), som jobber på patruljeseksjonen ved Sentrum politistasjon, vil en turnusendring få stor innvirkning for familielivet.

- Det vil få store konsekvenser for meg personlig. Jeg har to barn i skolealder, og jeg er allerede mye borte når jeg jobber kvelder, netter og helger. Om jeg skal jobbe enda flere helger vil jeg se enda mindre til dem, for dette er jo tidspunkter hvor barna har sin fritid, sier Ruud.

Dersom turnusen blir innført vil han søke seg til bort fra patruljejobbingen.

- Jeg trives veldig godt i jobben min, men det blir en stor arbeidsbelastning, sier Ruud.

Vegar Nilsen (38), som jobber i patruljeseksjonen i enhet Vest, er også svært kritisk til den foreslåtte turnusendringen.

- For meg blir det veldig vanskelig. Jeg har en samboer som også jobber i politiet, og som også jobber turnus. Vi ser hverandre ganske lite fra før av, for turnusene våre må være slik at jeg er på jobb når hun har fri og motsatt. Jeg har tre barn, og hvis jeg skal jobbe enda flere helger vil det bli vanskelig med tanke på barna hjemme, sier han.

Nilsen tror en turnusendring vil føre til at man vil få en stor andel nyutdannede som jobber operativt.

- Arbeidsgiver står i en svært god posisjon, fordi det er så mange nyutdannede som ønsker seg jobb. Hvis folk som har familie slutter står det mange nyutdannede klare til å ta jobbene, men da vil man få en overvekt av veldig unge ansatte med liten erfaring. Politiet skal gjenspeile befolkningen og ha et mangfold, men det legges ikke opp til det nå, sier han.

Påvirker privatlivet

Også en politibetjent (30) som ikke ønsker å stille opp med fullt navn, forteller at han føler seg tvunget til å se seg om etter en annen jobb hvis turnusen blir endret.

- Det blir til det, for dette er ikke forenlig med det familielivet jeg vil ha. Jobben er veldig fin og jeg har veldig gode kolleger, men for meg har familielivet førsteprioritet, sier 30-åringen.

Han presiserer at turnusen han går i nå allerede er et kompromiss med det livet han og samboeren ønsker. I utgangspunktet trives han godt i jobben, og ønsker ikke å søke seg bort fra den.

- Det tror jeg gjelder de fleste. Men det går til et punkt hvor det går for mye utover privatlivet. Da må man dessverre se etter noe annet, og det er synd, sier han.

Kristin Aga forteller at i tillegg til den formelle kompetansen politifolk har med seg, er mengdetrening og kunnskapen man får derfra svært viktig ute i gata.

- Mange er veldig redde for at de erfarne, og de som begynner å bli litt voksne, ikke orker å jobbe operativt lenger hvis denne turnusen blir innført, og at det bare blir de aller yngste som er ute, sier Aga.

Hun mener turnusendringen også vil kunne få følger for resten av landet.

- Vår bekymring er at hvis man trumfer gjennom dette i Oslo vil resten av landet følge etter, sier hun.

Kom ikke til enighet i møte

Mandag hadde Oslo politiforening og politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, et møte for å drøfte den nye turnusen. Da møtet var over var uenigheten mellom partene fortsatt stor.

Politimester Hans Sverre Sjøvold forklarer i en e-post til Politiforum at den nye turnusen er laget for å få kabalen til å gå opp når de har gjort om ti-timersvakter til åttetimersvakter.

- Arbeidet med å utarbeide nye arbeidsplaner har pågått over lang tid. Det har vært nedsatt partssammensatte arbeidsgrupper på både sentralt og lokalt nivå i politidistriktet. De har sett på ulike løsninger blandt annet for å sikre tilstrekkelig bemanning på kjernetidspunkt i helg og på natt. Gjentatte avviksmeldinger knyttet til belastningen ved å jobbe på natt og i helger har synliggjort at dagens bruk av ti-timerssett ikke har vært i tråd med gjeldende bestemmelser, skriver Sjøvold.

- For å imøtekomme behovet for tilstrekkelig bemanning, lavere belastning og bedre ivaretagelse av sikkerheten til mannskapene på jobb, er de nye arbeidsplanene utelukkende basert på åttetimerssett. Dette medfører hyppigere helgearbeid, skriver Sjøvold videre.

Siden politimesteren og Oslo politiforening ikke kom til enighet, sendes saken videre til Politidirektoratet. Nå er det de som skal vurdere om turnusen skal gjennomføres eller ikke.

VIL INNFØRE TURNUS: Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo.

Til tross for at Politidirektoratet ikke har kommet med sin avgjørelse, har politimesteren allerede bestemt når den nye turnusen skal tre i kraft. Dette reagerer Oslo politiforening sterkt på.

Politimesteren opplyser at turnusen skal innføres 13. mai.

- Hovedregelen i arbeidstidsbestemmelsene (ATB) er at politimesteren avgjør hvilke lister som skal følges inntil uenigheten er avgjort. Politimesteren i Oslo har etter nøye vurdering besluttet å iverksette de nye arbeidsplanene med virkning fra 13. mai 2019. I vurderingen er det særlig lagt vekt på at dagens arbeidsplasser med ti-timerssett kommer i konflikt med arbeidstidsbestemmelsene og hensynet til HMS, skriver politimester Sjøvold.

LES OGSÅ: Hvem blir ny politimester i Oslo?

Powered by Labrador CMS