Datasystemet TTA (Turnus Tjenestetid Arbeidstid) er ikke kalibrert slik at politiansatte får tjenestereiser registrert med arbeidstid, skriver Arild Hustad i Politiets Fellesforbund. Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Datasystemet TTA (Turnus Tjenestetid Arbeidstid) er ikke kalibrert slik at politiansatte får tjenestereiser registrert med arbeidstid, skriver Arild Hustad i Politiets Fellesforbund. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Er ikke en høyesterettsdom nok for POD?

Fremdeles drives vår virksomhet i strid med premissene i dommen. Politiansatte får ikke reisetid registrert som arbeidstid.

Publisert

Høyesterettsdommen av 4. juni 2018, fastslo at tjenestereiser utenfor oppsatt arbeidsplan er arbeidstid. Hvorfor er ikke politiets virksomhet innrettet etter premissene i dommen?

I Politiets Fellesforbund synes vi ikke dette er greit. Vi forutsetter at vår virksomhet innretter seg etter dom avsagt av Høyesterett og tar hensyn til vernereglene i Arbeidsmiljøloven. Beklageligvis, nå over ett år etter at dommen i landets høyeste domstol falt, har Politidirektoratet (POD) ikke tatt nødvendige grep og iverksatt nødvendige tiltak for å innrette vår virksomhet etter dette.

Dagens TTA (datasystemet Turnus Tjenestetid Arbeidstid) er ikke kalibrert slik at våre medlemmer får tjenestereiser registrert med arbeidstid. TTA koden «Reisetid» registrerer ikke de respektive tidsintervallene som arbeidstid.

Det betyr at våre medlemmer fortsatt gjennomfører tjenestereiser på sin fritid.

Dette er ikke i henhold til premissene i dommen, og også brudd på vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Politiets Fellesforbund har påtalt dette i flere møter med, og i brev til, Politidirektoratet. Men fremdeles drives vår virksomhet i strid med premissene i dommen og i strid med Arbeidsmiljøloven.

Politiets Fellesforbund anser at rettstilstanden er endret, og at følgende gjelder hva angår tjenestereiser i og utenfor oppsatt arbeidsplan:

1. Reise til og fra fast arbeidssted er som hovedregel ikke arbeidstid.

2. Alle reiser som foretas innenfor arbeidsplanen er arbeidstid.

Rettstilstanden etter Høyesteretts dom 4.juni 2018 for når tjenestereiser utenfor oppsatt arbeidsplan er arbeidstid kan oppsummeres slik:

  • All nødvendig tid som går med til en tjenestereise for å utføre arbeidsoppgaver et annet sted enn fast arbeidssted, er i utgangspunktet arbeidstid. Det spiller ingen rolle om tjenestereisen foregår innenfor eller utenfor den alminnelige arbeidstiden. Det stilles heller ikke krav til aktivt arbeid på reisen.
  • Det er uvesentlig hvor ofte arbeidsgiver angir et annet oppmøtested enn det faste, med mindre virkningen er å pålegge et nytt fast arbeidssted.

På denne bakgrunn mener Politiets Fellesforbund at – med unntak for reisen til og fra bopel – vil de aller fleste tjenestereiser som utføres i tilknytning til arbeidet i etaten utgjøre arbeidstid i arbeidsmiljølovens forstand. Det er bare helt unntaksvis at reisetid ikke vil være arbeidstid.

LES OGSÅ: Høyesterett med dom: Politimann vant fram om reisetid

Powered by Labrador CMS