Sjefsengelen ved Drammenselva

I Søndre Buskerud politidistrikt er mange ansatte svært så fornøyd med sin politimester. Vi lurte på hvorfor.

Publisert Sist oppdatert

Politimester Christine Fossen ønsker velkommen til svært så lyse og luftige lokaler med imponerende utsikt over Drammenselva og omliggende herligheter i en oppusset Drammen by. En taubåt er i ferd med å trekke en lekter oppover elva. Skipperen kjenner strømmen og bunnforholdene og manøvrerer seg varsomt frem. Han har vært ute en vinterdag før. Han vet hvor han skal. Det ser trygt ut.

Det samme bildet kunne ha vært tegnet av Christine Fossen. Hun strekker gjerne ut en hjelpende hånd til medarbeidere som sliter litt i motbakke. Enten problemet er relatert til jobb eller fritid. Med 20 års fartstid fra politiet har hun sett mange måter å håndtere medarbeidere på. Noen til etterfølgelse. Andre til advarsel. Samtidig setter hun myndig foten ned hvis medarbeidere beveger seg inn på gal side av loven. En avskjedssak vitner om det. Men hele tiden ligger ansvaret som arbeidsgiver tydelig fremme. Selv om ansatte gjør galt, får de systematisert støtte spesielt gjennom Kollegastøtteordningen og linjeledelsen. Hun baserer seg på filosofien om at ansatte som har det bra, produserer.

Ros fra ansatte

- Det er selvsagt veldig hyggelig å få ros, sier Christine Fossen. Og fortsetter med å forklare at hun har så gode medarbeidere. Hun må stanses. Det er hun selv intervjuet skal dreie seg om.

- Det er lettere å gi ros enn å ta imot, sier hun og unnskylder seg med et smil. Etter å ha tenkt seg litt om fortsetter hun:

- Ros og hyggelige tilbakemeldinger gir en veldig trygghet og aksept for den man er. Man blir trygg på å videreføre de tingene man synes er riktig. Og man blir trygg på lederstilen man har, og at jeg i større grad tør å være meg selv, sier Fossen.

Hun tar frem opplevelser fra dramatiske hendelser fra langt tilbake i karrieren, og forteller om hvordan hun har opplevd at andre sjefer har tatt et særlig medmenneskelig ansvar når ansatte har blitt kritisk skadet i tjenesten.

- Jeg har selv opplevd mye medmenneskelig og omsorg fra arbeidsgiversiden selv, sier Fossen.

Et ledermantra som går igjen i litteraturen er: «Den sikreste måten å mislykkes som leder, er å forsøke å gjøre alle til lags». Og det gjør ikke kvinnen foran meg. For den som trodde at det ble vel mye kos, klapp og klem i Søndre Buskerud må tro om igjen. For hun er tydelig på hva hun vil.

- Jeg har jo sagt opp folk, og jeg svinger ikke utenom de ubehagelige sakene. Jeg vet godt hva jeg vil, jeg har jo tross alt vært med en stund. Det er klart det er ubehagelig å gå til det skritt å enten suspendere ansatte eller gå til avskjedssaker. Men som arbeidsgiver har vi et helt selvstendig ansvar som går ut over det straffemessige ansvaret som Påtalemyndigheten har. Det er ikke noe å skjule at vi stiller strenge krav til ansatte i politiet. Dette er forutsigbart og det vet våre ansatte. Jobber man i politiet, må man tenke over hvordan man forholder seg privat ute på byen eller i andre sosiale sammenhenger. Både når det gjelder taushetsplikt og oppførsel. I den sammenhengen er jeg veldig opptatt av å være både politi og arbeidsgiver. Vi må håndtere våre ansatte på lik linje som vi håndterer andre når vi står oppe i straffbare forhold. I saker der det er mistanke om at våre ansatte kan ha gjort straffbare handlinger må vi selvsagt sikre bevisene i initialfasen. Hos oss gjør vi det slik at det er politi­mester og administrasjon som tar de tunge og vanskelige avgjørelsene. Så er det vedkommendes nærmeste som tar seg av det medmenneskelige og håndterer personalansvaret. I politiet er vi så mange til å dele oppgavene på at det ikke er noe problem. Vi må sørge for at det strafferettslige går sin gang, men ikke glemme personalansvaret som ligger i det å være arbeidsgiver, sier Fossen.

100 prosent korrekt

Hun er tydelig på forventningen om at egne ansatte som har pågrepet en kollega er 100 prosent korrekte.

- Der er jeg enig med Spesialenhetens sjef Jan-Egil Presthus. Vi skal hele tiden handle strafferettslig korrekt, og ikke gå inn på ulne møter og ordninger på siden av det straffeprosessuelle. Vi skjønner alle at det er en voldsomt tøff belastning for en politi­betjent å bli suspendert. Noen ganger må vi ha is i magen når det dukker opp anmeldelser eller mistanker. Vi vet at det fra tid til annen leveres falske anklager, eller det dukker opp mistanker som senere blir lagt bort. Derfor har vi ingen automatikk om suspensjon når en tjenestemann blir anmeldt, men at vi foretar en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. En gang ventet jeg til det forelå tiltale fra påtalemyndigheten før suspensjonen ble iverksatt. I andre tilfeller er det kanskje nødvendig med en umiddelbar isolering fra kolleger enten av hensyn til etterforskningen, eller av hensyn til tjenestemannen selv. Da sørger vi for kollegastøtte slik at tjenestemannen ikke blir gående alene uten oppfølging. Det praktiske ansvaret for slik oppfølging ligger på linjeledelsen, sier Fossen.

Politimesterens engel

På den årlige julekaffen i fjor, overrasket Christine Fossen sine ansatte med politimesterens engel.

- Dette var noe jeg fant på selv, og jeg gledet meg til å gjøre det. Tanken var at det ville være morsomt om vi kunne bruke den årlige julekaffen til å gi en påskjønnelse til noen som hadde gjort mer enn det vi vanligvis forventer. I samråd med mine nærmeste medarbeidere, fant jeg ut at vi ville trekke frem ansatte som i ren medmenneskelighet hadde gitt omsorg til andre gjennom jobben, sier Fossen.

Ikke mindre enn åtte ansatte måtte frem og motta tittel «Politimesterens engel» og lysestaker formet som en engel.

- I år har vi laget statutter for hva som skal til. En liten komité skal i fortsettelsen avgjøre hvem som blir årets englekandidater, sier Fossen, som selv ble oppnevnt til «sjefsengel» av sine ansatte for måten hun bryr seg på.

- Jeg tror det er kjempeviktig å følge med på når noen sliter, og hjelpe folk over bøyger, og la de få tid til å få hodet over vannet igjen. Arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstakere mestrer hverdagen. Da kan det være behov for å gjennom jobben gjøre presset mindre. Der har vi forskjellige virkemidler, blant annet tilbud om psykolog gjennom bedriftshelsetjenesten ved for eks­empel samlivsbrudd, alvorlig sykdom eller skade i nær familie. Dette gjør vi for at vedkommende skal komme raskt tilbake i full funksjon på jobben. Det Presthus i Spesialenheten sier om at det er viktig å fange opp signalene når noen sliter støtter jeg fullt ut, sier Fossen.

Hennes omsorgsevne trer så tydelig frem når intervjuet er ferdig. Rundstykkene reservert til Politiforums utsendte var ikke spist på grunn av skrivejobben under intervjuet.

- Nå må du ta med deg disse, så du har mat på turen hjem, sier politimesteren med et smil.

Powered by Labrador CMS