Trandum leir stengt

Utlendingsinternatet på Trandum er stengt med umiddelbar virkning. Årsaken er arbeidsforholdene.

Publisert Sist oppdatert

Det bekrefter hovedverneombud Einar Sagli i Politiets Utlendingsenhet overfor VG Nett onsdag kveld.

- Bakgrunnen er at det har vært flere branner på Trandum, den siste natt til lørdag. Denne var, i likhet med en tidligere brann, påsatt. Det har som helhet vært kaotisk og til tider ute av kontroll på Trandum. Etter den siste brannen har jeg som hovedverneombud foretatt kontroller og inspeksjon. På bakgrunn av disse er det nå funnet at luftkvaliteten er så dårlig at vi ikke kan ha de ansatte her, forteller Sagli til VG Nett.

Kontrollert avvikling

Einar Sagli tok besluttningen om å stenge Trandum onsdag ettermiddag. Han påpeker at siden dette er en interneringsleir for asylsøkere som holdes varetektsfengslet i forbindelse med utsendelse, så fortar man nå en kontrollert stengning.

- Ja, vi har et ansvar siden det er et fengselslignende sted, så det vil ikke være slik at de ansatte bare går hjem og de innsatte kan gå ut i fri luft. Men jeg forventer at arbeidsgiver i løpet av kvelden vil snu seg rundt for å få løst denne situasjonen. Enten det betyr at de vil omplassere dem til andre fengsler, eller det betyr at de vil løslatte dem, sier Sagli til VG Nett.

Åge Gustad, avdelingsdirektør ved juridisk avdeling i Politiets Utlendingsenhet, ønsker ikke å si noe om hvilke konsekvenser stengingen får for asylsøkerne som bor på Trandum.

- Dette ønsker jeg ikke å kommentere på nåværende tidspunkt. Vi jobber med disse spørsmålene, er alt Gustad vil si til VG Nett.

Det er Arbeidstilsynet som eventuelt kan åpne leiren igjen.

VG Nett er onsdag kveld ved Trandum leir. Der er det i 20-tiden rolig, og ingen synlige tegn fra utsiden på at leiren blir stengt. Flere biler har kjørt inn porten, men det er usikkert om de har noen sammenheng med stengingen.

- Helsefarlig

Sagli forklarer at i etterkant av helgens brann var ventilasjonssystemet og brannalarmen slått av i to dager. På mandag ble de slått på igjen.

- Men dette ventilasjonsanlegget er veldig gammelt og underdimensjonert. Anlegget var ikke renset så etter at det ble slått på igjen så har sot og partikler blitt spredt rundt i dette systemet. Det medførte at man måtte slå det av igjen. Per nå er det ikke noe ventilasjon i det hele tatt, forklarer hovedverneombudet.

Man har derfor leid inn et byrå til å måle luftkvaliteten. I dag mottok Sagli rapporten deres. Den forteller at luftkvaliteten er under halvparten av de krav som er stilt til forsvarlig ventilasjon. Sagli har derfor orientert PU om at han stanser arbeidet med grunnlag i arbeidsmiljøloven.

- De ansatte ikke skal jobbe i et slikt arbeidsmiljø, uten luft og i et røykfullt miljø. Det er helsefarlig.

Løslot asylsøkere

For tre uker siden skrev VG at 10 asylsøkere uten lovlig opphold i Norge var løslatt fra Trandum. Årsaken var uholdbare forhold på Trandum. Verneombudet og Arbeidstilsynet innførte strakstiltak som reduserer kapasiteten på det lukkede internatet fordi de ansattes sikkerhet er for dårlig. Et tak på 45 innsatte ble satt.

Nå har man altså gått ett skritt lenger og stengt hele internatet, som drives av Politiets Utlendingsenhet (PU).

- Dette er tredje gang at Trandum blir utsatt for en stans i løpet av kort tid. Dette er veldig bekymringsverdig, sier Sagli til VG Nett onsdag.

Trusselsituasjoner

Så sent som i februar tok PU-leder Ingrid Wirum imot justisminister Knut Storberget på Trandum, og statsråden var da meget godt fornøyd med det han så.

Det er ikke verneombud Einar Sagli. Han har tidligere sagt at arbeidsgiveren har økt antallet som sitter på Trandum på bekostning av de ansattes sikkerhet, og at ansatte på vakt har vært oppe i trusselsituasjoner, opptøyer og en påsatt brann der to ansatte fikk mulig etterskade.

Fungerende tillitsvalgt Geir Pettersen sa til VG i mars at mange innsatte er desperate fordi de skal sendes ut.

- Dette kan være høyrisikofanger selv om de ikke er straffedømt.

Hovedverneombud Einar Sagli hevder han flere ganger har tatt opp forholdene med ledelsen, men at det ikke har blitt gjort noe. Derfor har han også flere ganger sendt varsel om stenging. Nå er varselet blitt realitet.

Powered by Labrador CMS