Instruktørnekt ga ansiennitetstap

Sindre Ødegaard ble straffet av eget distrikt.

Publisert Sist oppdatert

Sindre Ødegaard neket å la seg beordre som instruktør for Politihøgskolen fordi han valgte å passe på barna sine. Den handlingen kostet han tap av ett års ansiennitet, for en periode av ni måneder. Nå håper Ødegaard PHS legger om policyen for beordring.

Følgende vedtak er fattet i ansettelsesrådet i saken mot Sindre Ødegaard i Sunnmøre politidistrikt:

  • Flertallet i ansettelsesrådet har vedtatt å ilegge politibetjent Sindre Johan Ødegaard en ordensstraff, med hjemmel i tjenestemannsloven § 14 nr 1a, jf nr 2, 1. ledd, andre alternativ:
  • Tap av 1 års ansiennitet, for en periode av ni måneder, regnet fra dagens dato. Det vil si fra 25. september 2009 til 25. juni 2010.

Politiforum har tidligere skrevet om politimannen Sindre Ødegaard som i åtte år samvittighetsfullt har stilt opp som instruktør for PHS på grunnkurs II. Dette hadde han også planer om å gjøre denne høsten. Men våren er en svært hektisk tid for kona som arbeider som administrativ leder i et revisjonsselskap. Derfor har familien blitt enig om at det er greit at familiefaren stiller som instruktør om høsten, men ikke om våren.

- Etter all tidligere instruktørvirksomhet, var det nå min tur til å ta ansvar i hjemmet. Med to unger på fem og 15 år må en av oss være tilgjengelig hjemme. I tillegg var vi inne i en hektisk periode med planlegging av konfirmasjon for vår sønn i den tiden jeg skulle beordres. Vi hadde invitert 55 gjester, huset vi hadde reservert et par år i forveien brant ned. Da var det nødvendig å ta min del av planlegging hjemmefra. Jeg kunne ikke reise bort som instruktør på kurset i Kongsvinger i en slik situasjon. Både konfirmasjonen og min kones arbeidssituasjon er forhold som vi har orientert PHS om, uten at de tok hensyn, uttalte Sindre Ødegaard til Politiforum før sommeren.

Ikke igjen

Nylig ble det fattet vedtak i saken mot Sindre Ødegaard. Han ble, ikke uventet ifølge han selv, straffet.

- Jeg fikk beskjed om at jeg ville miste ni måneders ansiennitet fra 25. september til 25. juni neste år for det jeg hadde gjort. Heldigvis vil ikke dette få noen økonomiske konsekvenser for meg. Derfor har jeg i samråd med min advokat, Jens-Ove Hagen, kommet frem til at jeg godtar straffen. Men det er med det ikke sagt at jeg er enig i den. Et av alternativene var tross alt å bli degradert fra PB2 til PB1, og jeg vet at politimester Arne Sverre Karoliussen gikk for det. Heldigvis kom ansettelsesrådet frem til en annen løsning, sier Sindre Ødegaard.

Ødegaard innrømmer at det har vært en stor belastning det han har vært igjenno­m, både overfor seg selv men også for resten av familien, men han står på sitt at han ikke kunne gjort noe annet i saken.

- Jeg hadde faktisk ikke noe valg, og ville gjort det samme igjen. Når det er sagt, så vil jeg ikke anbefale andre å gjøre det samme, svarer Ødegaard.

- Hvordan er viljen til å stille opp som instruktør for Politihøgskolen igjen neste år?

- Personlig har jeg mistet all motivasjon overfor Politihøgskolen og det å være instruktør der igjen. Så sånn som situasjonen er nå, tviler jeg sterkt på det. Jeg håper denne saken kan være en åpning for å se nærmere på beordringssystem i politiet. For det er liten tvil om at det er store hull i dagens ordning, svarer Ødegaard.

Voldsom støtte

Selv om Sindre Ødegaard har møtt en kald skulder både fra Politihøgskolen og ledelsen i Sunnmøre politidistrikt, har kollegaer i politiet og ikke minst utenfor vist han en massiv støtte.

- Det har vært mange gode tilbake­meldinger på det jeg har gjort. Søtten utenfra politiet har vært uventet men selvsagt veldig hyggelig, sier Ødegaard.

Tilbakemeldingene på Politiforum sine hjemmesider, har også vært enorm. En politimann og instruktør har blant annet skrevet følgende:

- Jeg har deltatt som instruktør ved GU2/GU3/politireserven siden 2005. Jeg har heldigvis aldri hatt behov for fritak ennå, men når jeg nå ser hvordan Politihøgskolen og distriktene opptrer i både denne saken og flere andre, blir jeg skremt. Hadde ALDRI trodd at personal­politikken skulle ligge på dette nivået. Jeg skal ikke prate for andre instruktører - men når jeg ser hvordan dette bærer i vei, kan jeg med hånden på hjertet si at jeg har deltatt som instruktør for siste gang fram til man får på plass et ordentli­g regelverk!

Skammelig

Forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund er midt sagt oppgitt over måten Sindre Ødegaard har blitt behandlet på.

- Det er skammelig at vi har fått en sånn sak som dette i politiet i 2009. Vi snakker om en solid, voksen, lojal og oppegående politimann som har stilt opp både for Politihøgskolen som instruktør samt eget distrikt i en årrekke. Så ender det opp med en disiplinærstraff fordi han velger familien. Dette er intet annet enn elendig personalpolitikk. Saken burde utvilsomt vært løst på en annen måte, sier Arne Johannessen.

Politiforum kjenner til at politimester Arne Sverre Karoliussen som den eneste i ansettelsesrådet innstilte på degradering fra PB2 til PB1. De fire andre mente tydeligvis at det ville vært for strengt.

- Jeg registrerer at det er mer sunn f­ornuft i ansettelsesrådet enn i innstil­lingen. Derfor er det gledelig at politimesterens forslag om degradering ikke blir gjeldende, understreker Johannessen.

Politiforum har vært i kontakt med både Hans Sverre Sjøvold ved Politihøgskolen og politimester Arne Sverre Karoliussen, men ingen ønsker å kommentere saken ut over det som tidligere er sagt.