Ni av ti nyansatte er ikke politifolk

3,4 milliarder kroner i økte bevilgninger siden 2005 har så langt bare gitt 99 flere politifolk. Resten har gått til administrasjon og sivile oppgaver, skriver Aftenposten i dag.

Publisert Sist oppdatert

Årsrapporten 2009 fra Politidirektoratet viser at antall politiutdannede personer bare har økt med 99 årsverk fra 2005 til oktober 2009. I samme periode har det kommet 1063 nye årsverk til administrasjon og sivile oppgaver.

- Den største utfordringen for politietaten er å skaffe flere folk. Derfor har regjeringen satset på å utdanne rekordmange politifolk, tilsatt 460 nye sivile for å frigjøre politifolk til politiarbeid og fått på plass politiavtalen som gjør at mange politiansatte jobber én time mer i uken. Dette tilsvarer 230 årsverk, sier justisminister Knut Storberget til Aftenposten.

I de to småkommunene Gran og Lunner i Oppland blir seks av ti forbrytelser aldri oppklart.

- Vi burde oppklart mer. 40 prosent oppklaringer er altfor lavt for et distrikt som oss. Men vi har rett og slett ikke tid. Tidsklemmen og mannskapsmangelen tar oss, sier lensmann Harald Leifsen til Aftenposten.

Han erkjenner at politiet ikke er effektiv nok. Politiet over hele landet sliter med omfattende byråkrati og mange sivile oppgaver. I arkivet til Gran og Lunner lensmannskontor ligger 180 ulike offentlige skjemaer som politiet må håndtere.

- Vi har nok av oppgaver vi ikke får løst. Problemet er at alt skal prioriteres. Jeg har aldri sett at noen har bedt politiet om å prioritere vekk en oppgave. Dermed flyr vi etter hele tiden og kommer på etterskudd, sier Leifsen til Aftenposten.

Han ville fulgt ungdommen mye tettere hvis han kunne brukt mindre tid på administrasjon og mer på politiarbeid.

- Forebyggende innsats ville spart oss for mye kriminalitet, sier Harald Leifsen til Aftenposten.