Politihuset i Kristiansand.

Agder politidistrikt: – Skyldes en tilfeldighet

Arbeidsgiver avviser at det er noen sammenheng mellom avslutningen av Siv Eli Austads arbeidsforhold og at hun var gravid.

Publisert

LES OGSÅ: Mamma mistet jobben

Politiforum har sendt Agder politidistrikt en rekke konkrete spørsmål om Austads arbeidsforhold, samt forelagt distriktet en skriftlig erklæring hvor hun fritar arbeidsgiver fra taushetsplikten.

Svaret kommer fra HR-sjef Nina Cecilie With Kristensen.

– Vi har forståelse for at det kan virke underlig at vikariatet til Austad opphørte den 25. august 2019, samme dag hun gikk ut i foreldrepermisjon. Fakta er imidlertid slik at den ansatte som Austad vikarierte for kom tilbake i arbeid den 25. august 2019, sier Kristensen i e-posten.

– Hvis personen Austad vikarierte for skulle komme tilbake i jobb 25. august, og det var årsaken til at arbeidskontrakten utløp den dagen, hvorfor er ikke dette spesifisert i kontrakten? Der står det at hun skal jobbe «frem til og med 25.08.19, da det er søkt om fødselspermisjon».

– Som nevnt i min mail, kom den fast ansatte tilbake til sin faste stilling 25.8.2019. Og det er som nevnt en tilfeldighet at Austad gikk ut i permisjon fra samme dato, svarer Kristensen på Politiforums oppfølgingsspørsmål.

Kristensen ønsker ikke å svare på et ytterligere oppfølgingsspørsmål om hvorfor formuleringen om Austads fødselspermisjon er tatt inn i arbeidskontrakten når årsaken til at arbeidsforholdet avsluttes 25. august oppgis å være en helt annen.

HR-sjefen har blitt stilt følgende spørsmål fire ganger, men ønsker heller ikke å svare på disse:

  • Hvorfor tok det så lang tid fra personalmeldingen ble sendt til Austad fikk arbeidskontrakt
  • Hvem rådførte Agder PD seg med i denne saken?
  • Hvorfor ble tilbudet om sommerjobb til Austad i år trukket tilbake?

Kristensen svarer imidlertid opp spørsmålet om hva som skjedde med 20-prosentvikariatet som Austad ble forespeilet ut 2019:

– Det er riktig at det i personalmeldingen ble meldt at Austad skulle arbeide i 20 % vikariat ut året. I forbindelse med HR-seksjonens kontroll ble denne meldingen returnert, da vikariatet Austad var ønsket inn i opphørte 1. juli 2019. Den faste ansatte var da tilbake i sin faste stilling. Dette viser at HR-seksjonens kontrollfunksjon fungerer, svarer hun.

Hun forklarer at en personalmelding i Agder politidistrikt «er en forespørsel som utarbeides av leder i forbindelse med endinger i arbeidsforhold» og «gjennomgås og kvalitetssikres i flere ledd».

Tall som Politiforum har fått fra POD, viser at Agder politidistrikt er det politidistriktet med desidert høyest andel midlertidig ansatte. På spørsmål om årsaken, svarer Kristensen dette:

– Vi har per i dag en høyere andel midlertidige ansettelser enn ønsket. Vi har hatt mange pågående rekrutteringsprosesser den senere tiden. I påvente av tilsetting, har flere av stillingene vært ressurssatt med vikariater. I tillegg er også kortere og lengre permisjoner en del av årsaken. Vi har i dag 7 prosent administrative ansettelser, og 4 prosent vikariater som er behandlet i ansettelsesråd. Vi forventer en nedgang i disse tallene i løpet av den nærmeste tiden.

Powered by Labrador CMS