400 studenter uteksamineres i juni: – Jeg ser lyst på fremtiden

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett gir høye forventninger til flere ansettelser blant politistudentene og PF-lederen.

JOBBUTSIKTER: Få jobber å søke på og høy arbeidsledighet har vært en stor bekymring blant politistudentene det siste året.
Publisert Sist oppdatert

Etter en tid med mye usikkerhet og høy arbeidsledighet blant ferske politibetjenter, gir regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett håp.

Lederen av studenttinget ved Politihøgskolen (PHS), Solveig Vollset, håper store deler av midlene blir brukt på bemanning av nyutdannede. 

– På denne måten kan politiet faktisk jobbe forebyggende som igjen vil skape økt tillit til politiet og økt trygghet i samfunnet. Vi ser på samfunnsutviklingen at det er nødvendig med mer politi på gata, og jeg ser lyst på fremtiden dersom utviklingen fortsetter slik, sier hun.

Tror på mindre dystre tider

Lederen for Politiets Fellesforbunds (PF) studentorganisasjon PF Politistudentene, Alexander Stokkedal, forventer at bemanningsstatistikken nå vil snus.

Han var tilstede på PFs arbeidsledighetskonferanse i april der flere sentrale politikere var samlet for å diskutere den økonomiske situasjonen i politietaten.

ØNSKER LANGSIKTIG STYRING: Leder for PF-studentene Alexander Stokkedal.

løpet av 2023 mistet politidistriktene 375 politifolk. For å unngå en ytterligere svekkelse i bemanningen og Norges beredskap, varslet Justisdepartementet allerede i februar i år at politiet ville få økte bevilgninger til å styrke bemanningen.

Stokkedal sier til Politiforum at regjeringens styrking av politibudsjettet med 1 milliard kroner på toppen av de 635 millionene som ble lovet tidligere i år, gjør at de forventer at bemanningsstatistikken i år ikke skal bli like dyster som i fjor. 

– Vi har sett de siste årene en omfattende bruk av administrativ ansettelse i etaten, og de midlene som kommer nå i revidert nasjonalbudsjett vil kunne være et godt hjelpemiddel for å rydde opp i midlertidigheten i norsk politi og sørge for at hovedregelen om faste ansettelser også gjelder i politiet. Ved å fokusere på langsiktig styring kan regjeringen legge til rette for at vikarhopping og uforutsigbarhet i politiet kan ende, sier Stokkedal.

Han legger til at de arbeidsledige politibetjentene der ute er en verdifull ressurs som nå må få bli en reell del av politietaten gjennom faste stillinger.

Regjeringen varslet denne uken en mer langsiktig styring av politiet etter at en rapport peker på at «manglende helhetlig, overordnet og langsiktig styring over tid har redusert politiets mulighet til å utnytte ressursene slik at samfunnsoppdraget løses best mulig».

Mener politiet er underkompensert

Lederen for PF, Unn Alma Skatvold, har tro på at forslaget til regjeringen vil bedre situasjonen i etaten, og stiller seg bak Stokkedals forventning om flere ansettelser.

Allerede neste måned vil omtrent 400 nye politistudenter være uteksaminert.

– Fra før vet vi at 447 ferdigutdannede politifolk ikke hadde jobb i politiet ved årsskiftet. Disse må få jobb i politiet, ellers går vi glipp av mange fantastiske kollegaer som vil finne seg andre yrker eller utdanningsløp. Dette handler også om at våre kolleger som står til knes i oppgaver skal få flere å fordele oppgavene på. Om 13 måneder uteksamineres ytterligere 500 politistudenter, så vi forventer at regjeringen tar høyde for å ansette de ferdig utdannede studentene i statsbudsjettet 2025.

I tillegg til flere politifolk i jobb, er det andre oppgaver pengene skal fordeles på. Regjeringen var tidligere denne uken spesielt tydelig på at de skal knuse gjengkriminaliteten, med en bevilgning på 300 millioner konkret til dette.

Men dette er ikke nok ifølge PF-lederen.

– Etter en nedbemanning i politidistriktene og Kripos med over 500 politiårsverk siden 2022 er ikke 300 millioner nok til å knuse gjengene. Det vil bedre situasjonen, men det behøves mer kapasitet i form av ansatte og økonomisk handlingsrom i hele landet, sier Skatvold.

Hun mener også politiet er underkompensert for økte priser.

– Områdegjennomgangen som ble offentliggjort i går viser at politiet blant annet ble underkompensert for prisstigning i 2023 og dette var med på å gjøre at vi nedbemannet så mye som vi gjorde i 2023, sier hun.

Powered by Labrador CMS