Politidistriktene mistet 375 politifolk i 2023 

Ved årsskiftet 2023/2024 var det 375 færre politistillinger i distriktene enn ett år tidligere. Bare i Øst politidistrikt har det blitt 118 færre politifolk på jobb.

TYNNES UT I REKKENE: Bare det siste året og med Emilie Enger Mehl (Sp) som justisminister, har det blitt flere hundre færre politifolk Bildet er tatt i en annen sammenheng.
Publisert Sist oppdatert

I mai i fjor kunne Politiforum fortelle at budsjettkrisen i politiet kunne føre til at politidistriktene måtte kutte over 500 stillinger i 2023.

Så kom 550 ferske politimillioner over revidert nasjonalbudsjett, og på tampen av fjoråret ytterligere 734 millioner kroner i oppjustert budsjett. 

Totalt ble dette nær 1,3 milliarder kroner.

Nå er fasiten her. Men bemanningstallene viser at selv med nær 1,3 milliarder kroner ekstra i pengepotten, var ikke det nok til å bremse nedbemanningen av politifolk.

Fra desember 2022 til desember 2023 har det blitt 375 færre politiårsverk ute i distriktene.

Det viser politiets nyeste bemanningstall

Aller verst er det i landets største politidistrikt.

Bare i Øst har det forsvunnet 118 politiårsverk, mens det i Oslo har blitt 113 færre. 

Det er bare i politidistriktene Finnmark og Møre og Romsdal hvor pilene peker i den andre retningen - der de har fått henholdsvis 20 og 1 ekstra politiårsverk siden i desember i fjor. 

Se hele oversikten nederst i saken.

HR-direktør Britt Stine Strand i Øst politidistrikt viser til at distriktet har hatt et særskilt høyt aktivitetsnivå og antall medarbeidere i 2021 og 2022 på grunn av pandemi- og ukrainaoppdrag.

«I 2023 har ikke Øst politidistrikt hatt tilsvarende forsterkningsressurser. Vi startet året med et høyt bemanningsnivå sett i forhold til de økonomiske rammene vi har, og har hatt en reduksjon i antall medarbeidere gjennom naturlig avgang tilsvarende i overkant av 100 årsverk det siste året.», skriver hun i en e-post til Politiforum.

Det har ikke lykkes Politiforum å få en kommentar fra Justisminister Emilie Enger Mehl eller Oslo politidistrikt til denne saken.

Powered by Labrador CMS