142,5 millioner til politiet

Justisdepartementet får lov til å overskride budsjettet med inntil 195 millioner kroner til arbeidet med 22. juli.

Publisert Sist oppdatert

Det ble bestemt av kongen i statsråd i dag, melder Justisdepartementet i en pressemelding. Totalt får departementet mulighet til å overskride budsjettet med inntil 195 millioner kroner for å håndtere situasjonen etter 22. juli-angrepene.

Nødvendige tiltak

Dette omfatter merutgifter som forventes å påløpe innen 1. november 2011. 142,5 millioner kroner går til politiet.

– Det er viktig at politiet og andre berørte virksomheter nå kan gjennomføre de tiltak som er nødvendige av hensyn til sikkerheten og etterforskningen, og for å ivareta de etterlatte og fornærmedes behov for oppfølging og bistand, sier justisminister Knut Storberget i pressemeldingen.

EKSTRABEVILGNINGER

Overskridelsene skal dekkes opp gjennom ekstrabevilgninger. Stortinget tar stilling til dette den 30. september. Da skal også utgiftene for resten av 2011 tas med. «De bevilgningsmessige konsekvensene for 2012 innarbeides i statsbudsjettet som legges fram til 6. oktober», skriver Finansdepartementet i en pressemelding. «Utgiftene er av et slikt omfang at det ikke er mulig å dekke dem i sin helhet innenfor gjeldende bevilgninger».

145 personer

Det er etterforskningen etter 22. juli-saken som nå krever veldig mye ressurser fra politiet. Etterforskningen var i startfasen dimensjonert med 145 personer, noe som i løpet av høsten vil reduseres til 100.

- Det er viktig at andre politioppgaver i Oslo ikke blir skadelidende. Vi skal fremdeles ha et synlig politi som ivaretar befolkningens behov for trygghet, sier Storberget.

Også kriminalomsorgen må påregne ekstrautgifter i størrelsesorden to millioner kroner. Dette går til å håndtere sikkerheten rundt den siktede og sørge for økt bemanning ved Ila fengsel. «I tillegg påløper det merutgifter i domstolene på 1,7 millioner kroner, særlig i Oslo tingrett», skriver Justisdepartementet i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS