Varslingsombudet: Skal ledes av en person med «tung juridisk bakgrunn»

Justis- og beredskapsdepartementet er i gang med å plukke ut medlemmene til varslingsombudet for politietaten. 

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (t.v.) og PF-nestleder Ørjan Hjortland (midten), da nyheten om et nytt varslingsombud for politiet ble presentert 24. oktober 2023.
Publisert

I oktober i fjor kom nyheten om at regjeringen skal etablere et varslingsombud for politiet.

– Jeg er glad for at vi får etablert et nytt varslingsombud for politietaten. Dette har vært en viktig prosess for regjeringen. Jeg håper at dette nå blir en god løsning, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) da til Politiforum.

Nyheten kom snaut halvannet år etter at regjeringen i mai 2022 først meldte at politiet skulle få et varslingsombud, før de senere trakk forslaget blant annet etter protester fra Politiets Fellesforbund (PF).

To til tre medlemmer

Det nye varslingsombudet har den nødvendige uavhengigheten fra politietaten som PF etterspurte, og skal rapportere direkte til Justis- og beredskapsdepartementet. Kontoret får egne ansatte, og skal lokaliseres hos Statens sivilrettsforvaltning på Hamar.

Det er allerede ansatt to personer i fast stilling på heltid i varslingsombudets sekretariat, og departementet er nå i gang med å fylle stillingene i selve ombudet.

«Ombudet skal ledes av en person med tung juridisk bakgrunn innen arbeidsrett og/eller forvaltningsrett, eksempelvis fra akademia, domstoler eller liknende. Ombudet skal også ha to medlemmer med supplerende bakgrunn i hhv. politifag og organisasjonspsykologi. Vi vurderer i tillegg å oppnevne et medlem med juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap med bakgrunn fra påtalemyndigheten», skriver departementet i et brev til PF sendt 14. februar i år.

Ber om kandidater

Både lederen og de øvrige medlemmene av varslingsombudet skal oppnevnes for en periode på to år, og ombudet «vil bemannes på timebasis når det kommer inn en varslingssak», skriver departementet.

I brevet til PF ber de om innspill på inntil to kvinner og to menn med politifaglig bakgrunn, og opplyser om at både kjønn og geografisk spredning blant medlemmene vil bli vektlagt.

– Varslingsombud er noe Politiets Fellesforbund har jobbet for gjennom flere år, og nå ser det heldigvis ut til at det blir en realitet. Det skal være trygt og forsvarlig å varsle om kritikkverdige forhold i politiet. Vi skal følge opp etableringen av varslingsombud videre, slik at det blir best mulig og faktisk bidrar til tillitvekkende og habil behandling av varsler. Det vil vi gjøre blant annet gjennom å sende inn innspill på kandidater, sier PF-nestleder Ørjan Hjortland til PF.no

Oppstart til sommeren

Varslingsombudets hovedoppgave vil ifølge departementets brev være «å undersøke interne, nærmere definerte varslingsaker på arbeidsgivers vegne, på en tillitvekkende måte». 

«Ombudet skal altså undersøke varselet og avklare om det foreligger kritikkverdige forhold, og på denne måten også bidra til økt tillit, forbedring og læring i etaten», står det videre.

En spørreundersøkelse gjennomført av Politiforum og besvart av nesten 3000 politiansatte i fjor, viser at det i politiet er lav tillit til at varslingssaker blir behandlet på en forsvarlig måte.

I undersøkelsen svarer kun 20 prosent av respondentene at de opplever at det er trygt å varsle i politiet, mens 26,4 prosent opplever at politiet som arbeidsgiver tar varsling på alvor.

I fjor høst varslet justis- og beredskapsministeren at planlagt oppstart for varslingsombudet var 1. mars, men i brevet fra departementet til PF går det fram at ombudets første toårsperiode først vil starte i mai/juni i år.

Powered by Labrador CMS