Det var i januar i år at UP Sør la ut bilde av en person som var tatt for ruskjøring fra brystet og ned.
Det var i januar i år at UP Sør la ut bilde av en person som var tatt for ruskjøring fra brystet og ned.

Riksadvokaten henlegger Snapchat-sak

Spesialenheten for politisaker besluttet i mars å henlegge straffeforfølgningen mot en polititjenesteperson som la ut et bilde av en mistenkt på Snapchat. Nå henlegger også riksadvokaten saken.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver riksadvokaten på sine hjemmesider.

Flere reagerte da Utrykningspolitiet på sin Snapchat-konto delte et bilde av en person som ble tatt for ruskjøring i januar i år.

Bildet ble tatt da personen ble tatt blodprøve av på legevakten, og flere identifiserende detaljer var synlig, selv om bildet var fra brystet og ned. Politiet skrev også om vedkommendes historikk med politiet.

Nå har riksadvokaten valgt å henlegge saken, og skriver blant annet i sin begrunnelse at:

- Riksadvokaten konkluderer med at polititjenestepersonen som publiserte bildet på Snapchat, objektivt sett brøt taushetsplikten. Bildet inneholdt en rekke opplysninger som var egnet til å identifisere den mistenkte, og forsøket på anonymisering var ikke tilstrekkelig. Ettersom kravet til subjektiv skyld ikke er oppfylt, kan tjenestepersonen likevel ikke straffes for brudd på taushetsplikt etter straffeloven § 209.

Riksadvokaten har også vurdert om Utrykningspolitiet Sør kan straffes som foretak. Men på bakgrunn av nyere EMD-praksis kan foretaksstraff ikke lenger ilegges på et rent objektivt grunnlag, skriver de.

Videre begrunner riksadvokaten avgjørelsen med at:

- Ved vurderingen legger riksadvokaten avgjørende vekt på at de straffbare forholdene ikke er svært alvorlige, og at Utrykningspolitiet i etterkant av hendelsen har truffet tiltak for å forhindre tilsvarende saker i fremtiden, blant annet ved å revidere og forbedre retningslinjene for bruk av sosiale medier. Den preventive virkningen av foretaksstraff er i lys av dette trolig beskjeden.

UP-sjef Knut Smedsrud sa til NRK i januar at de tok lærdom av saken, og at bildet ble slettet etter kort tid da de fikk reaksjoner.

Powered by Labrador CMS