Slik vil Politidirektoratet fordele ekstrabevilgningen på 635 millioner

Over halvparten av regjeringens varslede ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett går til å dekke ekstrakostnader til pensjon i 2024.

Regjeringen vil gi politiet 635 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett.
Publisert Sist oppdatert

Det går fram av en pressemelding fra Politidirektoratet (POD).

Forrige uke slapp regjeringen nyheten om at politiet kommer til å få 635 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett senere i vår.

– Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

«Absolutte minimum»

Nå har POD satt seg ned og fordelt midlene, og over halvparten av dem - 320 millioner kroner - skal dekke forventede økte pensjonskostnader i 2024.

− Det er av stor betydning at regjeringen har gitt sin tilslutning til å dekke økningen i pensjonskostnader utenfor det ordinære budsjettet. Skulle vi dekket dette innenfor budsjettet ville det fått betydelige konsekvenser for bemanningsnivået fremover, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen fra POD.

Videre skal 160 millioner kroner gå til å finansiere en sikker og stabil IT-drift i 2024.

«Dette er det absolutte minimum for å opprettholde kritiske systemer og løsninger som er helt avgjørende for å støtte arbeidet til alle ansatte i politiet», understreker POD.

Vi er først og fremst ikke villig til å gå på akkord med sikkerheten til mannskapene våre.

− Å sikre et minimum av finansiering for å vedlikeholde kritiske IT-systemer er ikke bare en prioritering, men en forutsetning for å kunne sikre en mer effektiv og tryggere arbeidshverdag for alle ansatte. Å skru av IT-systemer vil koste mer, og føre til en enda mer utfordrende økonomisk situasjon, men vi er først og fremst ikke villig til å gå på akkord med sikkerheten til mannskapene våre, sier politidirektøren.

Nok til 137 stillinger

Det resterende beløpet - 155 millioner kroner - skal øremerkes bemanning. I løpet av 2023 ble det 375 færre politiårsverk i politidistriktene, og dette beløpet vil ikke være tilstrekkelig til å oppbemanne tilsvarende.

Årsverkskostnaden for en politibetjent 1-stilling var i 2022 beregnet til å være 1,13 millioner kroner, og 155 millioner kroner vil dermed være nok til å finansiere drøyt 137 slike stillinger i ett år.

− Dette bidrar først og fremst til å unngå ytterligere nedbemanning i 2024. Det viktigste tiltaket for å løse de grunnleggende utfordringene på sikt er å sikre forutsigbar finansiering gjennom statsbudsjettet, gjerne med utgangspunkt i flerårige planer for politiet, sier Bjørnland i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS