Vil bevilge 635 millioner til politiet

Regjeringen vil foreslå en varig budsjettøkning til politiet i revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal blant annet gå til IT og til å stanse bemanningskuttene i politiet.

Publisert Sist oppdatert

Det går frem i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet onsdag ettermiddag.

«Regjeringen vil foreslå en budsjettøkning på 635 millioner kroner til politiet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024 knyttet til ekstraordinære pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholdelse av politibemanningen», skriver de i pressemeldingen.

– Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap. Vi vil derfor foreslå å bevilge 635 millioner kroner til politiet i RNB, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

Pensjon, IT og bemanning

Pengene skal dekke både ekstrautgifter til pensjon, IT og opprettholdelse av politibemanningen.

Regjeringen ønsker å «minimum opprettholde det nasjonale bemanningsnivået på ansatte i politistillinger per 31. desember 2023». 

Den planlagte styrkingen er varig og vil derfor bli foreslått videreført i fremtidige statsbudsjett.

«Det er [...] behov for å gi signal om en ytterligere bevilgning i lys av uforutsette pensjonsutgifter», står det i pressemeldingen.

Pressemeldingen kom samme dag som Politiforum kunne melde at politiet har pådratt seg en kvart million kroner i ekstra pensjonsutgifter i 2023.

Samtidig mener regjeringen det er viktig å unngå ytterligere nedbemanning og kutt nå.

– Regjeringen ser at det vil være vanskelig å håndtere uforutsette utgifter til pensjon og IT-drift innenfor gjeldende budsjettrammer uten å kutte i bemanning. Samtidig ser vi frem til oppdatert kunnskap om budsjettsituasjonen og økonomistyringen i politiet. Vi vil komme tilbake til eventuelle behov i lys av dette på et senere tidspunkt. Samtidig mener regjeringen det er viktig å unngå ytterligere nedbemanning og kutt nå, og signaliserer derfor forslag om økt bevilgning til politiet i revidert nasjonalbudsjett, sier Mehl.

Fornøyd direktorat

Politidirektoratet (POD) er svært fornøyd med budsjettøkningen

– Vi er svært fornøyde med å få dekket økningen i pensjonskostnader, samtidig som vi får midler til å opprettholde sikker og stabil drift av IT-løsningene våre i 2024. Midlene gjør også at vi evner å opprettholde det nasjonale bemanningsnivået på ansatte i politistillinger pr 31. desember 2023. Dette er helt nødvendig for å fortsette å kunne levere trygge og gode polititjenester til innbyggerne, skriver fungerende avdelingsdirektør Hallvard Holm Brenna i POD i en e-post til Politiforum.

Dette utgjør en betydelig forbedring av den økonomiske situasjonen.

Han peker på at med disse styringssignalene unngår politiet å måtte planlegge for å dekke inn de økte utgiftene innenfor nåværende budsjettramme for 2024.

– Dette utgjør en betydelig forbedring av den økonomiske situasjonen, avslutter han.

Fortsatt for lite

Også Politiets Fellesforbunds (PF) leder, Unn Alma Skatvold, er glad for at statsråden lover mer penger til politiet.

– Politiets Fellesforbund var i forbindelse med høringen av statsbudsjettet 2024 krystallklare på at regjeringens foreslåtte politibudsjett var altfor stramt og ville medføre ytterligere nedbemanning av norsk politi, sier hun i en pressemelding på PF.no.

Hun ser imidlertid ikke at ekstrabevilgningen er nok til å snu trenden.

– Den varslede ekstrabevilgningen fører forhåpentligvis til at vi unngår ytterligere nedbemanning i 2024, men det vil dessverre ikke føre til flere politifolk enn dagens bemanning, eller rom for økt aktivitet og tilstedeværelse. Det var ikke rom for nødvendige investeringer i 2023 og det vil det heller ikke bli i 2024, fortsetter Skatvold.

Overfor PF.no påpeker hun at «de stadige endringene i budsjettet viser et behov for mer langsiktig planlegging i politiet».

Regjeringen har selv innsett manglende kontroll og oversikt knyttet til politibudsjettet.

– Regjeringen har selv innsett manglende kontroll og oversikt knyttet til politibudsjettet. For å få bedre kontroll og oversikt over budsjettsituasjonen og økonomistyringen ble det i vinter iverksatt en områdegjennomgang av politiet, sier forbundslederen.

Powered by Labrador CMS