Fiskeriminister Per Sandberg blir fungerende justisminister, melder flere medier.
Fiskeriminister Per Sandberg blir fungerende justisminister, melder flere medier.

Per Sandberg blir fungerende justisminister. Nå etterlyser PF-leder Sigve Bolstad stabilitet.

– Det blir Solberg-regjeringens fjerde justisminister. Det er mange. 

Publisert

Sylvi Listhaug har gått av som justisminister etter bare 61 dager. I løpet av dagen vil en ny justisminister være på plass.

Flere medier melder nå at fiskeriminister Per Sandberg vil bli fungerende justisminister. I det ligger det at han i det minste vil leder justisdepartementet den første tiden. Hvem som eventuelt vil komme inn på lang sikt, er usikkert.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, ber nå om stabilitet og en langsiktig løsning.

– Vi forventer at det kommer på plass en ny justisminister så snart som mulig. Det blir Solberg-regjeringens fjerde justisminister. Det er mange. Nå er det viktig å ha fullt fokus på å ferdigstille politireformen på en god måte og gi samfunnet det nærpolitiet som er lovet, sier Bolstad.

Når nye statsråder ansettes, venter som regel et møte med fagforeningen. Etter det Politiforum forstår var Politiets Fellesforbund fornøyde med dialogen med Sylvi Listhaug i løpet av de to månedene hun satt som justisminister. Nå må dialogen med en ny justisminister starte på nytt.

– Det er viktig med en stabil løsning framover, sier Bolstad, som samtidig takker Listhaug for et godt samarbeid og som ønsker henne lykke til videre.

For den nye statsråden som vil komme, er det nok av saker å ta fatt i, sier Bolstad. Han peker blant annet på økonomi og etterslep på folk og utstyr i distriktnee.

– PF forventer at en ny justisminister ser realitetene og tar dette på alvor, avslutter Bolstad.