Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund, forteller at de over tid har vært bekymret for sikkerheten til sivilt ansatte.

Skal øke sikkerheten for sivilt ansatte

En ny sikkerhetsrutine er på plass, for å sikre at sivilt ansatte ikke blir skadet på jobb.

Publisert Sist oppdatert

En ny sikkerhetsrutine for medarbeidere i sivile funksjoner slår fast at politidistriktene skal tilrettelegge og drive sin virksomhet slik at det ikke oppstår skade på personell.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier i en pressemelding at fagforeningen over tid har vært bekymret for sikkerheten til sivilt ansatte i norsk politi.

– Vi har mange dyktige sivilt ansatte i politiet som utfører viktige oppgaver på vegne av samfunnet. Når sivilt ansatte hos namsmannen, i utlendingsforvaltningen eller andre deler av politiet går på jobb skal de ha det utstyret og den opplæringen som trengs. God sikkerhet er helt avgjørende for et godt arbeidsmiljø, sier Bolstad.

I fjor opprettet POD en arbeidsgruppe om helse, miljø og sikkerhet for ansatte med sivile funksjoner, som leverte en rapport med eksempler på sikkerhetsutfordringer disse møter i sin arbeidshverdag.

Øyunn Myklestul-Jensen, som deltok i arbeidsgruppen, forteller til Politiets Fellesforbunds nettside at de konkluderte med at det var behov for et større arbeid for å forbedre HMS-situasjonen for sivilt ansatte.

- Økonomi har dessverre i altfor stor grad kommet i veien for å ivareta sikkerheten. Det er derfor positivt at Politidirektoratet tok tak i rapporten og forslagene. Vi så det var et stort behov for felles nasjonale retningslinjer, sier Øyunn Myklestul-Jensen, som også er medlem av sivilutvalget i PF.

I kjølvannet av rapporten er det laget en ny sikkerhetsrutine for sivilt ansatte. Den omfatter arbeidsoppgaver som løses på og utenfor kontorsted, og beskriver krav til forberedelser til, utførelse av og etterarbeid ved oppdrag. Den beskriver også hvilket utstyr og verneutstyr ansatte skal bruke, og hvilken opplæring de skal ha hvert år.

Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget, sier at dette har vært etterlengtet.

– Nå er det viktig at dette blir fulgt opp i distriktene. Vi vet at dette også handler om økonomi, og er derfor opptatt av at tid til trening og opplæring, anskaffelse av riktig sikkerhetsutstyr og lignende må prioriteres. Intensjonene i sikkerhetsrutinen er kjempegode, nå må ikke økonomien stå i veien for at det følges opp, sier Monsvoll.

Powered by Labrador CMS