Riksadvokat Tor-Aksel Busch går av etter over 22 år.
Riksadvokat Tor-Aksel Busch går av etter over 22 år.

Tre personer vil bli hans etterfølger

1. november går Tor-Aksel Busch av som riksadvokat. Tre personer har søkt på embetet.

Publisert

Etter mer enn 22 år i sjefsstolen takker Tor-Aksel Busch av som riksadvokat.

Embetet ble lyst ut 9. august, og i går gikk søknadsfristen ut. På søkerlista finner vi tre navn:

  1. Førstestatsadvokat Katharina Rise (50) fra Asker
  2. Embetsleder Jørn Sigurd Maarud (59) fra Oslo
  3. Chief credit officer Thorbjørn Gaarder (64) fra Oslo

Utdanningskrav

I utlysningsteksten heter det blant annet følgende:

«Vi søker en strategisk og tydelig riksadvokat med relevant ledererfaring fra påtalemyndighet, politi, rettsvesen eller andre deler av justissektoren. Stillingen krever meget god forståelse for Riksadvokatembetets rolle. Riksadvokaten må være faglig sterk, ha interesse for å utvikle embetet i takt med endringer i samfunnet, og nyte stor anerkjennelse i justissektoren og i samfunnet for øvrig.»

Stillingen krever juridisk embedseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og forutsetter norsk statsborgerskap.

To reelle søkere

Mens Maarud i dag jobber som førstestatsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, er Rise førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Gaarder er mest kjent for å søke de aller fleste topplederstillinger i Norge de siste årene, uten å få napp - deriblant stillingen som politidirektør.

Med stor sannsynlighet er det dermed Rise eller Maarud som kommer til å lede påtalemyndigheten i Norge etter Tor-Aksel Busch.

Vedkommende vil da bli Norges 13. riksadvokat.