Polya fra Politiets IT-enhet blant Norges 50 fremste tech-kvinner 

Listen løfter frem rollemodeller og sentrale personer innenfor sine fagfelt. 

Polya Johansen fra Politiets IT-enhet, er teamleder innenfor leveranseområdet Identitet.
Publisert Sist oppdatert

I dag lanserte Abelia og ODA-nettverk (Nordens ledende nettverk for mangfold i tech) listen med Norges 50 fremste tech-kvinner 2024. En liste som har som formål å vise bredden av dyktige og ledene kvinner med jobb innen teknologi. 

Blant de nominerte er alt fra forskere, utviklere og gründere, som alle har til felles å være rollemodeller og sentrale personer innenfor sine fagfelt. 

Blant kvinnene på lista er Polya Johansen fra Politiets IT-enhet, som er teamleder innenfor  leveranseområde Identitet. 

– For meg er det en stor ære å være på denne listen. Jeg har mange flinke kolleger som absolutt også fortjener å ha en plass der, sier Johansen. 

– Jeg visste ikke at min innsats var stor nok til å bli lagt merke til, men jeg er glad for at sakene jeg har tatt opp har fått oppmerksomhet, legger hun til. 

Mener IT må prioriteres høyere

I fjor skrev hun kronikker hvor hun både satte søkelys på at hun mener Politiets It-enhet mangler handlingsrom for å levere verdi, og hvor hun påpekte at IT ikke er et prioritert område i norsk politi, men at det ikke er politiet selv som har tatt dette valget. 

– Dette handler om hvordan vi blir styrt, både med tanke på prioriteringer og detaljstyring, og hvilke midler man har til rådighet. Det er kanskje på tide å løfte styringen til riktig nivå, slik at politiet ikke blir så detaljstyrt som det er i dag, sier hun. 

Hun er derfor glad for at justisminister Emilie Enger Mehl er til stede under offentliggjøringen av listen. 

– Det er bra at hun har prioritert å være til stede. Jeg håper digitalisering i politiet blir et prioritert område, sier hun.

Johansen er svært glad i jobben, og brenner for at feltet skal få den oppmerksomheten hun mener det fortjener. 

– Jeg er veldig nysgjerrig som person, og ønsker å bidra til noe større og ikke minst identifiserer jeg meg med politiets samfunnsoppdrag, sier hun. 

Mangfold

Juryleder og administrerende direktør i Abelia, Øystein Søreide, forklarer at det er et bredt spekter av bransjer som er representert på listen. 

 – Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er nemlig sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sier juryleder og administrerende direktør i Abelia, Øystein Søreide. 

Juryen har lagt vekt på: 

  • teknologiforståelse
  • konkrete bidrag og prestasjoner 
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi

Abelia er foreningen i NHO for kunnskaps- og teknologivirksomheter. Foreningen viser til at en rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40 000 med ikt-utdanning innen 2030.

Powered by Labrador CMS