Nye studenter på vei inn i skolegården på Politihøgskolen i Oslo til sin første studiedag.

Fagforeningsleder: Vi trenger flere politistudenter

Lederen for Norges Politilederlag i Parat, Kjell Ravlo, ber regjeringen om en «kraftig økning» i antall politistudenter.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver forbundet i en pressemelding i dag.

– For å bidra til et godt og forsvarlig mottak av den største flyktningestrømmen i moderne tid, har politiet på kort tid fått betydelige meroppgaver. Store ressurser i politiet er omdisponert til et oppdrag vi må forvente å stå i over tid. Dette er bare ett av flere oppdrag som et politi med kapasitet skal og bør håndtere i krise, sier Ravlo i pressemeldingen.

Han peker på at totalberedskapen må stå i forhold til et nytt og utvidet trusselbilde.

– Styrking av beredskapen betyr flere ressurser, fortrinnsvis flere operative i politiet. Skal vi få det til må vi starte med å utvide antallet politistudenter som forrige regjering halverte i antall, sier Ravlo.

Antallet studenter ved bachelorutdanningen på Politihøgskolen har de siste årene blitt redusert fra 720 til 400.

– Med dagens studentantall vil politiet ha store utfordringer med å opprettholde dagens nivå på tjenestene som ytes befolkningen. Skal vi øke beredskapen må antallet studenter økes betraktelig. Regjeringen må se beredskap i et lengre tidsperspektiv. Politiet må ha tilgang på nødvendig kompetanse for å imøtekomme samfunnets forventninger. Skal vi klare det, må vi øke antallet studenter allerede ved studiestart til høsten, sier fagforeningslederen.

Powered by Labrador CMS