Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, er glad en høy andel av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen de senere årene nå har fast jobb i politiet, men hun skulle ønske de nyutdannede fikk fast jobb raskere.
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, er glad en høy andel av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen de senere årene nå har fast jobb i politiet, men hun skulle ønske de nyutdannede fikk fast jobb raskere.

Antall nyutdannede i jobb øker - men få har fast stilling

Blant studentene som gikk ut av Politihøgskolen i fjor, har 85 prosent jobb i politiet - Men bare 18,9 prosent av dem er fast ansatt.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge tall fra Politidirektoratet var 42,2 prosent av de som ble uteksaminert fra Politihøgskolen tidligere i år, ansatt i en politistilling per 30. juni. Ingen av dem var fast ansatt i politiet.

Blant dem som ble uteksaminert fra PHS i fjor var 85,5 prosent ansatt i en politistilling 30. juni i år. Andelen av disse som er fast ansatt er likevel ikke så høy. 110 ferdigutdannede fra 2019-kullet er fast ansatt i en politistilling per 30. juni i år, som utgjør 18,9 prosent av studentkullet.

For 2018-kullet er det derimot 446 personer som har fast ansettelse, som tilsvarer 71, 4 prosent av kullet. Hvis man inkluderer midlertidig stillinger, var 91,8 prosent av 2018-kullet ansatt i en politistilling 30. juni i år.

Blant dem som gikk ut av Politihøgskolen i 2017 var 94,1 prosent av 2017-kullet ansatt i en politistilling på dette tidspunktet, mens 88,2 prosent av dem (559 personer) var fast ansatt.

Fakta

Anall ferdigutdannede fra PHS som var ansatt i en politistilling per andre kvartal det året de blir uteksaminert.

  • 30. juni 2020: 42,4 prosent av 2020-kullet er i politijobb. Det tilsvarer 234 personer.
  • 30. juni 2019: 47,4 prosent av 2019-kullet er i politijobb. Det tilsvarer 271 personer.
  • 30. juni 2018: 41,4 prosent av 2018-kullet er i politijobb. Dette tilsvarer 239 personer.
  • 30. juni 2017: 44,7 prosent av 2017-kullet er i politijobb. Dette tilsvarer 270 personer.
  • 30. juni 2016: 59,5 prosent av 2016-kullet er i politijobb. Dette tilsvarer 369 personer.
  • 30. juni 2015: 66,0 prosent av 2015-kullet er i politijobb. Dette tilsvarer 387 personer.
  • 30. juni 2014: 64,5 prosent av 2014-kullet er i politijobb. Dette tilsvarer 400 personer.

- Skulle ønske det gikk raskere

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, er glad for at en høy andel av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen de senere årene nå har fast jobb i politiet, selv om hun skulle ønske de nyutdannede fikk fast jobb raskere.

- Ved Politihøgskolen har vi alltid sagt at vi ønsker flest mulig i jobb – så raskt som mulig. Så når tallene beveger seg oppover, så er det bra. Dette er fordi vi mener at jobbsituasjonen har stor betydning for rekrutteringen til politiutdanningen. Så skulle vi av og til ønske at det gikk noe raskere å få de ferdigutdannede i jobb, men vi må også se helheten: Når tilnærmet alle som gikk ut for noen år siden er i jobb og stadig flere i fast jobb, så er det bra, sier Skarpenes.

- Vi må også huske på at dette var rekordstore kull, legger hun til.

- Selv om det er en høy andel som er i politijobb fra 2019-kullet (85,5 prosent), er det kun 18,9 prosent som er fast ansatt. Er dette bekymringsfullt?

- Så lenge andelen som kommer i fast stilling øker jevnt på hver måling, mener vi at dette ikke nødvendigvis er bekymringsfullt. Det aller viktigste når man er ferdig med politiutdanningen, er at man kommer seg ut i politiet og skaffer seg erfaring. Vi ser at det har en tendens til å løse seg med fast stilling for de fleste som får seg vikariater og engasjementer, men at det ofte kan ta tid. Men det er klart, fast stilling er veldig viktig både for den enkelte og for at etaten skal beholde de flinke, nyutdannede, sier Skarpenes.

LES OGSÅ: Over halvparten uten politijobb

To per tusen

I år fikk politietaten tildelt 400 ekstra politistillinger, i forbindelse med koronasituasjonen. Disse stillingene var midlertidige. Samtidig har Justisdepartementet gitt klar beskjed om at målet om to politifolk per tusen innbyggere skal nås i år, og det jobbes dermed med å ansette flere politifolk for å nå målet.

Blant annet er Oslo politidistrikt i en prosess for å ansette hundre personer i PB1-stillinger. De fikk inn hele 1621 søknader, noe Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, uttalte at var et tegn på at mange står uten jobb.

- Tallene viser at nyutdannede får jobb i politiet, men at faste ansettelser tar tid. Etaten skal fortsette å oppbemanne for å nå målet om to politi per tusen innbygger innen 2020. Vi forventer derfor at flere vil få tilbud om fast ansettelse utover høsten, sier Karin Aslaksen, HR-direktør i Politidirektoratet i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS