Justisdepartementet har bedt Forsvarsbygg og Statsbygg gi en beskrivelse av driftsavtale de kan tilby for Politiets nasjonale beredskapssenter.
Justisdepartementet har bedt Forsvarsbygg og Statsbygg gi en beskrivelse av driftsavtale de kan tilby for Politiets nasjonale beredskapssenter.

- Vi gir et svar i dag, men det vil dessverre ikke inneholde alt departementet spør om

Forsvarsbygg er interessert i å drifte Politiets nasjonale beredskapssenter. Fristen for å levere beskrivelse av driftsavtale synes de derimot ble knapp.

Publisert

Politiets nasjonale beredskapssenter skal stå klart i 2020, og på grunn av budsjettprosessen er Justisdepartementets plan at utredningen skal være klar innen 1. februar i år. 

Men hvem som skal drifte senteret er fortsatt uklart.

18. desember sendte Justisdepartementet et brev til både Statsbygg og Forsvarsbygg, hvor de beskrives som de best egnede aktørene. 

I brevet ble Statsbygg og Forsvarsbygg bedt om å komme med en beskrivelse av driftsavtalen de kan tilby for beredskapssenteret, i tillegg til et kostnadsoverslag og beskrivelse av erfaringen de har med drift av lignende bygninger. 

Justisdepartementet ønsket i utgangspunktet å få dette levert i dag, under en måned etter at brevet var sendt 18. desember. 

Senteret skal bygges på Taraldrud i Ski kommune. 

- Trenger mer tid

Frode Hansen, regionsjef i Forsvarsbygg, sier til Politiforum at de vil komme med et svar til Justisdepartementet, men de vil ikke klare å svare på det de spør om i dag. 

- Nei, vi trenger nok mer tid. Vi har behov for mer kunnskap om hva dette dreier seg om. Vi kjenner ikke bygningene og installasjoner på Taraldrud på en god nok måte. Så vi vil få en avklaring på dette raskt, sier han. 

- Vi vil gi et svar i dag, men det svaret vil dessverre ikke inneholde alt departementet spør om, foreløpig, legger Hansen til. 

- Hva tenker dere om fristen for å presentere dette? 

- Den er noe knapp med tanke på at det har vært jul og nyttår, hvor de fleste har fri. Men vi gjør det vi kan, sier han. 

Uklart hva kostadene blir

Hansen kan foreløpig ikke si noe om hva det vil koste å drifte det nasjonale beredskapssenteret. 

- Nei, vi prøver å finne ut hva de skal sette opp. Det jeg har sett nå er kun oversiktsskisser, så jeg har ingen formening om hva kostnadene er ennå, sier han, men legger til at Forsvarsbygg er interessert i å drifte senteret. 

- Vi synes dette er spennende, og vi er tjent med et tettere samarbeid mellom jusis- og forsvarssektoren. Vi har en erfaring å tilby her, samtidig som dette kan gi nye innfallsvinkler for oss, og gjøre oss mer robuste også, sier Hansen. 

Statsbygg ønsker ikke å uttale seg om hvordan de stiller seg til å drifte beredskapssenteret, eller om de rekker å svare på alt departementet ønsker svar på i løpet av dagen i dag. 

- Vi har en dialog med departementet om dette, og skal ha møte med dem i dag. Så det er for tidlig å svare på hvor vi er i prosessen, siden vi trenger å ha denne dialogen med departementet, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. 

- Ikke absolutt

Andreas Bondevik, pressekontakt ved Justis og beredskapsdepartementet, sier at kostnadene ved å drifte det nasjonale beredskapssenteret avhenger av hvilken modell som velges. 

- Dette vil inngå som del av arbeidet som er igangsatt. Av hensyn til budsjettprosessen er detaljene unntatt offentlighet, skriver han i en e-post til Politiforum. 

- Hva er grunnen til at fristen er såpass kort? 

- Fristene er satt av hensyn til budsjettprosessen for 2020-budsjettet, skriver Bondevik. 

- Justisdepartementet spurte i desember om Forsvarsbygg hadde anledning til å utarbeide et foreløpig og overordnet informasjonsgrunnlag innen 4. januar, og har siden hatt en god dialog med Forsvarsbygg om innholdet i leveransen. I brevet presiseres det at «Dersom Forsvarsbygg har behov for mer tid til å utarbeide materialet, ber vi om en tilbakemelding med forslag til tidsløp». Fristen 4. januar er altså ikke absolutt, men et utgangspunkt for videre arbeid. Departementet har tett dialog og samarbeidsmøter med partene i hele januar og skal ferdigstille sin rapport innen 1. februar, skriver Bondevik. 

Ikke en anbudskonkurranse

Han skriver videre at arbeidet med å vurdere alternative driftsmodeller for Politiets nasjonale beredskapssenter startet opp høsten 2018, med innledende samtaler med Statsbygg og Forsvarsbygg i november. 

- Omfang og kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service for senteret er utarbeidet av gjennomføringsprosjektet og mottaksprosjektet. Det som vurderes nå er alternative driftsmodeller med bakgrunn i de dokumenterte kostnadene, skriver Bondevik.

Han legger til at dette «ikke er en anbudskonkurranse, men en vurdering av ulike driftsmodeller». 

- Driften vil være i statlig regi, og omfattes dermed ikke av reglene for offentlige anskaffelser, skriver han.