Politibudsjettet for 2018 er klart.
Politibudsjettet for 2018 er klart.

Politibudsjettet

Budsjettøkningen bremser opp: Slik fordeles politibudsjettet i 2018

Fordelingen av pengene i politiet er klar.

Publisert

I dag offentliggjøres fordelingene av politibudsjettet innad i politiet, det såkalte disponeringsskrivet. Av politiets driftsutgifter på 16,9 milliarder kroner, vil 12,7 milliarder gå til politidistriktene, fremgår det av disponeringsskrivet.

Slik ser det mer detaljerte regnestykket ut:

  • Distriktene: 12.651.161.000 kroner (se hvert distrikt i kartet lenger ned i saken)
  • UP, Kripos, Økokrim, PU og Nasjonalt ID-senter: 38.417.000 kroner
  • PFT, PIT og PHS: 1.291.524.000 kroner
  • Politidirektoratet: 329.028.000 kroner
  • Felles nasjonale driftsutgifter og utviklingsportefølje: 932.230.000 kroner

LES OGSÅ: Hit skal det nye politijobber i år

Økningen bremser opp

Fra 2016-2017 økte politidistriktenes budsjetter markant. Blant annet bidro en ekstra bevilgning på 300 millioner kroner til at budsjettene i distriktene økte med nesten 16 prosent til sammen.

Nå bremser økningenopp. Politidistriktene får i år økt sin budsjettramme med 6 prosent totalt. I Vest politidistrikt øker budsjettet bare med 1 prosent. Troms politidistrikt får den største prosentvise økningen, med 14 prosent budsjettøkning.

Ved første øyekast virker kanskje ikke budsjettutviklingen særlig spesiell. De får jo økt budsjettet. Tar man imidlertid høyde for at en del av distriktenes budsjetter også i år vil måtte gå til pris og lønnsvekst, vil bildet kunne endres.

For hele politiet utgjør pris- og lønnsvekst en utgiftspost på 199 millioner kroner. Hvordan det rammer det enkelte distrikt er fortsatt uklart, men i Vest politidistrikt utgjorde for eksempel pris- og lønnsjusteringer 2,6 prosent av budsjettet i 2017 – i 2018 økes budsjettet i distriktet altså bare med 1 prosent.

Også stillingsveksten vil spise penger. I Oslo vil 86 nye stillinger koste rundt 80 millioner av de nesten 250 millionene distriktet får i økt budsjett neste år.

«Øremerkinger, bemannings- og effektiviseringskrav vil likevel gi et stramt budsjett også i 2018», skriver Politidirektoratet.

Trykk på kartet for å se tallene for hvert distrikt

Budsjettøkning i listeform

Distrikt 2018-budsjett Økning fra 2017
Oslo 3 126 110 000 9%
Øst 1 635 766 000 6%
Innlandet 799 080 000 6%
Sør-Øst 1 433 026 000 3%
Agder 625 880 000 6%
Sør-Vest 1 043 833 000 5%
Vest 1 203 642 000 1%
Møre og Romsdal 508 435 000 10%
Trøndelag 924 295 000 6%
Nordland 568 000 000 4%
Troms 428 873 000 14%
Finnmark 354 221 000 11%

Rammes av avbyråkratiserings- og effektiviseringstiltak

Nesten én milliard kroner av politiets budsjett skal benyttes til det Politidirektoratet kaller felles nasjonale driftsutgifter (410 millioner kroner) og utviklingsportefølje (522 millioner kroner). Bak de abstrakte begrepene ligger investeringer i IKT-infrastruktur, pass- og ID-forvaltning, iverksetting av Nærpolitireformen, politiarbeid på stedet og andre utviklingstiltak for hele politiet. 

Samtlige enheter i politiet rammes også av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). De må alle kutte 0,7% som følge av ABE-tiltak. Totalt må politiet redusere budsjettene med 117 millioner som følge av ABE-tiltakene.

I tillegg må politiet redusere budsjettene med 12,1 millioner som følge av digitalisering av post og mindre konsulentbruk. 

Powered by Labrador CMS