FÆRRE ANSATTE: Det viser politietatens bemanningsstatistikk.

Blir færre politifolk

Det er 150 færre politifolk i politidistriktene nå enn ved årsstart.

Publisert Sist oppdatert

For fjerde måned på rad faller antallet politiårsverk i politidistriktene.

Det viser politietatens egen bemanningsstatistikk.

Mens det ved utgangen av januar i år var ansatt 10.242 politiårsverk ute i distriktene, falt antallet til 10.210 i februar.

Antallet sank ytterligere til 10.154 i mars, og ved utgangen av april var det «bare» 10.092.

Det innebærer at det er 150 færre politiårsverk nå enn på starten av året.

Justisministeren er tyst

Allerede i begynnelsen av mars uttrykte POD-topp Roger Bjerke bekymring for at strammere politiøkonomi gjør at politidistriktene må kutte i antall ansatte.

I mai kunne Politiforum fortelle at budsjettkrisen i politiet, kunne føre til at politidistriktene måtte kutte over 500 stillinger.

Selv om regjeringen har foreslått å gi politiet 550 millioner kroner over revidert nasjonalbudsjett, frykter politiledelsen fortsatt bemanningskutt i politiet.

Politiforum har bedt om en kommentar fra justisminister Emilie Enger Mehl.

I en e-post via kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet, skriver statssekretær Geir Indrefjord:

«Tallet på årsverk i politiet viser forutsigbare sesongvariasjoner og øker typisk merkbart på sommeren for siden å falle tilbake mot neste sommer. At antall politiårsverk i politidistriktene faller «for fjerde måned på rad» er slett ikke oppsiktsvekkende – det er slik det er nesten hvert år, mener han.

Fått priskompensasjon

Videre mener Indrefjord «at skal man få et meningsfullt sammenligningsgrunnlag, må man sammenligne en måned ett år med samme måned et annet år. I april 2023 var det 10 091,6 politiårsverk i politidistriktene. Det er høyere enn både i april 2022 og april 2021 – og en økning på hele 340 årsverk i det siste tilfellet».

Statssekretæren skriver også at «politiet er blitt styrket under denne regjeringen. Da vi tiltrådte ble politiet blant annet styrket med 200 millioner kroner i budsjettet for 2022. (...) Politiet, som andre statlige etater, merker den økte prisstigningen i samfunnet. Men politiet har fått både priskompensasjon og store satsinger utover dette. Denne regjeringen har satset på og satser videre på politiet. Bl.a. kommer vi til å legge frem en lokalpolitiplan seinere i år».

Powered by Labrador CMS