MYE, MEN:– En halv milliard kroner er mye penger. Men jeg opplever til tross for dette, at de fleste – om ikke alle- politienhetene opplever budsjettsituasjonen som stram for inneværende år, sier POD-topp Roger Bjerke.
MYE, MEN:– En halv milliard kroner er mye penger. Men jeg opplever til tross for dette, at de fleste – om ikke alle- politienhetene opplever budsjettsituasjonen som stram for inneværende år, sier POD-topp Roger Bjerke.

Revidert nasjonalbudsjett:

Frykter fortsatt bemanningskutt i politiet

– Jeg tror vi vil se en reduksjon i bemanningsnivået i år, til tross for den styrkingen som vi nå får i revidert nasjonalbudsjett, sier POD-topp Roger Bjerke.

Publisert Sist oppdatert

Politiet får over en halv milliard kroner mer å rutte med i år, det ble klart da regjeringen i dag la frem revidert nasjonalbudsjett.

– Vi er glad og fornøyd med den styrkingen, som det legges opp til at vi får, sier leder Roger Bjerke for styringsavdelingen i Politidirektoratet (POD).

Bjerke har så langt ikke rukket å regne på om beløpet på 155 millioner kroner, som er satt av til den den ekstraordinære pris- og lønnsjustering, er nok til å dekke nettopp pris- og lønnsjusteringen i politiet.

– Det vi imidlertid ser er at veksten på de store kostnadsdriverne våre er enda høyere i 1. kvartal i år, enn det som det nå legges opp til at vi får kompensert, sier Bjerke.

Han tenker da spesielt på kostnader relatert til energi og EBA, hvor husleie er største post.

Letter situasjonen, men...

Bjerke presiserer at styrkingen som kommer «i aller høyeste grad» vil bidra å lette driftssituasjonen for enhetene i politiet. Men det er et men her.

– En halv milliard kroner er mye penger. Men jeg opplever til tross for dette, at de fleste – om ikke alle- politienhetene opplever budsjettsituasjonen som stram for inneværende år. Det tror jeg har å gjøre med to ting: det ene er særlig prisveksten som vi ser er høy. Det andre er at vi har en for høy fart inn i 2023, sier Bjerke.

Han legger til:

– Dette er trolig ikke tilstrekkelig til å kunne opprettholde aktivitets- og bemanningsnivå på lik linje med politiets inngang til 2023. Før vi kan si noe mer konkret om det, så vil jeg snakke med hver enkelt enhet for å høre med dem om hvordan de ser på situasjonen fremover, sier Bjerke.

Frykter fortsatt kutt

I begynnelsen av februar sa POD-toppen til Politiforum, at han fryktet bemanningskutt i politiet i år.

Bakgrunnen var strammere budsjettrammer, økte driftskostnader, generelt høyere kostnadsnivå, den sikkerhetspolitiske situasjonen og økt trusselnivå.

– Kuttene som du frykter ville komme, de kan fortsatt bli en realitet?

– Jeg tror vi vil se en reduksjon i bemanningsnivået i år, til tross for den styrkingen som vi nå får i revidert nasjonalbudsjett, fortsetter han.

I siste nummer av Politiforum kunne vi også fortelle at en prognose etter årets tre første måneder, viste at politidistriktene selv anslår å få et merforbruk på 470 millioner kroner for inneværende år.

Legger vi lønnsutgifter per utførte årsverk i politietaten til grunn, som for i fjor var 959.254 kroner, tilsvarer det et kutt på 490 stillinger. Dette anslaget er forsiktig.

I etterkant av at artikkelen gikk i trykken, kunne Politiforum fortelle at det bare i Oslo er snakk om 218 stillinger. Dermed kan politidistriktene ende opp med å måtte kutte hele 552 stillinger for å gå i balanse.

– Med de prognosene som har blitt levert etter 1. kvartal i år, så ser vi at prognostisert merforbruk er høyere enn hva vi får kompensert for i revidert nasjonalbudsjett. Det gjør at jeg mener det er trolig at vi vil se en reduksjon i bemanning i 2023, men den vil bli mindre som følge av den store styrkingen i revidert nasjonalbudsjett. Her blir dialogen med hver enkelt enhet viktig for å avklare situasjonen, avslutter Bjerke.

Powered by Labrador CMS