ØNSKER Å SIGNERE NY AVTALE I ÅR: - Det er gjennomført et grundig arbeid i forbindelse med kartlegging av behov og planlegging/gjennomføring av anskaffelse, sier politiinspektør Arnt Værnes i POD.

Skarpskytterriflene lagt ut på anbud:

Utelukker ikke at skarpskytternes neste rifle er halvautomatisk

– Det åpnes opp for at skarpskytterriflen kan være halvautomatisk, sier politiinspektør Arnt Værnes i POD om anbudet. Samtidig kan Ukraina-krigen forsinke leveransen.

Publisert

Nær halvannet år etter at skarpskyttermiljøet ropte varsko om riflene sine, har riflene omsider blitt lagt ut på anbud.

I utlysningsteksten på Doffin kommer det frem at opsjonen er på inntil 90 stykk skarpskytterrifler i kaliber 7,62 x 51mm.

I tillegg går politiet til anskaffelse av inntil 125 stykk lysforsterkningsutstyr til skarpskytterriflene.

Samtidig lyser politiet også ut en annen opsjon. Den er på inntil 500 våpen, av typen karabin, som vil si korte militærgevær. Her er ønsket kaliber 5,56 x 45mm.

Kontraktens samlede verdi er estimert til 150 millioner kroner.

– Grundig arbeid

«Det er gjennomført et grundig arbeid i forbindelse med kartlegging av behov og planlegging/gjennomføring av anskaffelse. Vi håper å signere kontrakt innen utgangen av 2023», skriver politiinspektør Arnt Værnes i politioperativ seksjon i POD, i en e-post til Politiforum.

Videre skriver Værnes at de normalt ville forvente en leveringstid på inntil seks måneder på denne type materiell, men at det er en stor usikkerhet i markedet.

«Det er enighet om at det viktigste er at det anskaffes riktig materiell i forhold til behov, og ikke at det gjøres på kortest mulig tid. Vi registrerer at det generelt er en tendens til økte leveringstider», fortsetter han.

Værnes sikter til Ukraina-krigen, som blant annet påvirker råvaresituasjonen, etterspørsel, produksjonskapasitet og transport, og som helt klart er en årsak til økte leveransetider.

«Leveringstid er en del av konkurransen, så hva det faktisk blir, vet vi ikke før ved tilbudsfrist», fortsetter han.

Kan bli halvautomatisk

Politiforum har også sendt de følgende oppfølgingsspørsmålene til Værnes:

· Åpner anbudet for at den neste skarpskytterrifla kan være halvautomatisk?

· Hvilket bruksområde er karabin-riflene tiltenkt?

· Er karabin-riflene en erstatning for MP-5?

Til dette svarer Værnes:

«Ja, det åpnes opp for at skarpskytterriflen kan være halvautomatisk. Når det gjelder bruksområde skal karabin dekke behovet i oppdrag som krever to-håndsvåpen – altså det samme bruksområdet som dagens MP-5 dekker, men med en bedre kapasitet både med tanke på avstand, presisjon og virkning. Vil ikke gå noe mer i detaljer på dette».

Samtidig presiserer han at det kun er «snakk om å erstatte MP-5 med ny karabin for IP3. IP4 skal fortsatt i overskuelig fremtid benytte MP-5 som sitt to-hånds våpen».

Tre hendelser

I desember 2021 kunne Politiforum fortelle at en av politiets skarpskytterrifler hadde avfyrt seg selv. Dette var tredje gangen et våpen fra den østerrikske våpenleverandøren Steyr Arms hadde gått av uten at skarpskytteren rørte avtrekkeren.

TRE HENDELSER

2. JUNI 2016

På Politihøgskolens (PHS) skytebane på Helgeroa skal politiet teste en produktprøve av den nye skarpskytterrifla fra Steyr Arms. I det skarpskytteren får klarsignal til å skyte, tar han rutinemessig av sikringen. Stillheten brytes plutselig av et kraftig smell. Steinspruten står når skuddet treffer rett i nærheten av skarpskytterens føtter, samtidig som en stor stein fyker over skulderen på våpeninstruktøren som står bare noen meter unna. Våpenet leveres tilbake til produsenten, og er aldri i bruk i operativ tjeneste.

22. OKTOBER 2019

Under en trening på en skytebane i Øst politidistrikt skjer det igjen. I det en skarpskytter avsikrer rifla mens han løftet våpenet for å skyte på et mål, smeller det. Også denne gangen går rifla av uten at noen rører ved avtrekkeren. Skuddet treffer bakken like ved den liggende våpeninstruktøren. Det blir umiddelbart slått alarm og lagt ned bruksforbud mot våpenet. Senere friskmeldes riflene av Steyr Arms og det blir innført årlige kontroller med riflene.

24. NOVEMBER 2021

Det tredje vådeskuddet gikk av da en skarpskytter under en skytetrening på Politihøgskolen (PHS), tok la­degrep. Hendelsen skjedde med en såkalt «rødfis», altså en patron uten kule, i kammeret. Kort tid etter ble våpenet testet med ulike tilnærminger, og rifla gikk av automatisk da det ble ladet hardt, ladet forsiktig, men avsikret hardt, og da det ble banket på med knokene litt på sidene av våpenet. Våpe­net ble brukt i nær tre uker under flere skarpe treninger og øvelser.

Samme dag la Politidirektoratet (POD) igjen ned bruksforbud for rifla, med den konsekvensen at store deler av landet sto uten skarpskyttervåpen.

Istedenfor ble det Beredskapstroppen som tok skarpskytteroppdraget under Nobels fredspris dette året.

Mer lydhør

I oktober 2014 skrev Politiforum at politiets 20 år gamle skarpskyttervåpen, den norskproduserte rifla VS94P, skulle få en kjærkommen og sårt tiltrengt avløsning. Men anbudsprosessen møtte kritikk og det ble stilt spørsmål ved om politiet valgte feil våpen.

For å få ned bestillingstiden og opplæringstiden, krevde nemlig POD at et nytt skarpskyttervåpen skulle være et «bolt-action»-våpen, som krever manuell ladning for hvert skudd, i stedet for et halvautomatisk våpen.

Dette til tross for at sammenlignbare skarpskyttermiljøer utenfor Norge valgte halvautomatiske løsninger.

Fagmiljøene var kritiske, og deler av skarpskyttermiljøet reagerte på at den halvautomatiske løsningen ble ekskludert fra anbudsprosessen.

Til tross for kritikken gikk anskaffelsen sin gang og i 2016 ble det kjent at Steyr Arms vant anbudskonkurransen.

Slik ble rifla Steyr SSG 08-A1 politiets nye skarpskyttervåpen. Siden har det gått galt ved flere anledninger.

Politiforum har tidligere omtalt at POD i denne anskaffelsesprosessen i større grad vil lytte til skarpskyttermiljøets tilbakemeldinger og behov, noe som sannsynliggjør at skarpskytternes neste våpen blir halvautomatisk.

Powered by Labrador CMS