Rapport: Anbefaler å slå sammen PHS og KRUS

Både Politiets Fellesforbund og Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er kritiske. - Utredningen av sammenslåingen har hatt helt feil utgangspunkt, mener Unn Alma Skatvold, nestleder i PF.

Publisert

I januar sendte Justisdepartementet et brev til Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, hvor de ble bedt om å utrede en sammenslåing av de to høyskolene. 

To arbeidsgrupper vurderte aspekter ved sammenslåingen i hver sin rapport, og nå er begge rapportene er ferdige. 

«Basert på denne vurderingen anbefaler arbeidsgruppen at en
sammenslåing blir gjennomført», skriver den første av arbeidsgruppene, som skulle utrede selve sammenslåingen. 

Arbeidsgruppen mener sammenlåingen gir en viktig fordel når det kommer til å styrke samspillet mellom de to aktørene i straffesakskjeden. De mener også at en sammenslåing vil gi en mer helhetlig tilnærming til kriminalitetsbekjempelse, og at det vil legge grunnlag for ny kunnskap som kan gi felles tilnærminger til forebygging og bekjempelse av kriminalitet. 

LES OGSÅ: - Er redd politifolk og fengselsbetjenter får en felles kultur

PF: Feil utgangspunkt

Unn Alma Skatvold, nestleder i Politieets Fellesforbund.
Unn Alma Skatvold, nestleder i Politieets Fellesforbund.

Politiets Fellesforbund synes derimot ikke at en sammenslåing høres ut som en like god ide. Også Norsk fengsels- og friomsorgsforbund er skeptiske til en sammenslåing. 

- PF anbefaler ikke en sammenslåing av PHS og KRUS. Det vedtok vi i forrige uke, sier Unn Alma Skatvold, nestleder i Politiets Fellesforbund. 

Hun forklarer at Politiets Fellesforbund mener utredningen av sammenslåingen har hatt helt feil utgangspunkt. 

- Man startet med å se på om man skal slå sammen PHS og KRUS. Men vi mener man heller burde startet med å spørre seg: Hvis PHS skal slås sammen med noen, hvem skulle det vært?, sier hun. 

Skatvold mener at man først burde se på hva fremtidens politiutdanning skal være, og hvilken kompetanse som trengs i norsk politi fremover. 

- Og deretter kunne vi sett på hvem det er naturlig å slå seg sammen med. Da starter man en bredere prosess, enn om vi går rett på å vurdere om Politihøgskolen skal slå seg sammen med KRUS. Vi mener det blir for dårlig grunnlag for avgjørelsen, når man bare ser på KRUS, sier hun. 

Saken er sendt på høring, og Politiets Fellesforbund jobber nå med et høringssvar til saken. 

LES OGSÅ: Vurderer sammenslåing av PHS og KRUS: - Vi er bekymret

Ta vare på egenarten

Lokallagsleder ved PHS, Rune Christian Johnsen, forteller at flere ansatte er redd Politihøgskolen vil miste identiteten sin som høgskole, og at en sammenslåing kan gå utover satsningen på politifag. 

Skatvold legger til at de to rapportene som er kommet om en mulig sammenslåing, ikke gjør dem noe tryggere på at disse tingene er ivaretatt. 

- Dette er nok ikke godt nok utredet i de rapportene. Før vi går i gang med en sånn endring, må vi være tryggere på at man tar vare på egenarten til utdannelsene, og at man beholder etatsnærheten. 

- Hastverksarbeid

Asle Aase, forbundsleder for Norsk fengsels og friomsorgsforbund, er også skeptisk til en sammenslåing. 

- Vi er ambivalente, for det er mange faktorer som spiller inn. Både når det gjelder våre medlemmer ved KRUS og fra forbundets side er vi redde for at særegenheten ved utdanningen skal bli borte ved en sammenslåing. Vi er også opptatt av nærhet til etaten, og at vi har en institusjon som raskt kan respondere på behovene vi har. Så vi mener det er mye som må utredes mer i denne saken, sier Aase. 

- Man må også se nærmere på løsningene for videre- og etterutdanning. Vi mener jo at vi har bedre løsninger ved å beholde det vi har i dag, sier han. 

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.

Aase mener utredningene av sammenslåingen har skjedd altfor raskt. 

- Dette er hastverksarbeid. De som har jobbet med det har jobbet godt med det, men det har vært ekstremt korte frister. Da må man stille seg spørsmålet om vi har sett alle sidene her, sier han. 

Høringssvar

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, og Kjersti Hove, konstrituert direktør ved KRUS, satt begge i arbeidsgruppen som vurderte sammenslåing av de to høgskolene. 

Nina Skarpenes skriver i en e-post til Politiforum at hun ikke ønsker å kommentere saken ytterligere nå, og henviser til videre prosess i saken og at Politihøgskolen vil komme med et høringssvar. 

Hove nevner også at KRUS vil komme med et eget høringssvar.

- Nå er saken ute på høring. Vi skal skrive en høringsuttalelse. Det kommer en høringsuttalelse fra krus innen fristen. Det er ikke riktig å uttale meg mer om dette nå, sier Kjersti Hove.