Skarpskyttervåpenet avfyrte seg selv:

PFT tar deler av regningen

Politiets Fellestjenester (PFT) tar selv på seg deler av kostnadene i forbindelse med at politiets skarpskytterrifle avfyrte seg selv i fjor.

Publisert

I desember i fjor kunne Politiforum fortelle at politiets skarpskytterrifle hadde avfyrt seg selv for tredje gang – igjen uten at noen hadde berørt avtrekkeren.

POLITIETS SKARPSKYTTERRIFLE

  • Etter 20 år i tjeneste, skulle den norskproduserte rifla VS94P få avløsning som politiets skarpskytterrifle.
  • Anbudsprosessen møtte kritikk, fordi det ble lagt inn krav om at politiet skulle anskaffe et «bolt action»-våpen, som krever manuell lading for hvert skudd, istedenfor et halvautomatisk våpen.
  • Deler av skarpskyttermiljøet reagerte på at den halvautomatiske løsningen ble ekskludert fra anbudsprosessen.
  • Til tross for kritikken, gikk anbudsprosessen sin gang. I 2015 vant den østeriske våpenprodusenten Steyr Arms anbudskonkurransen.
  • Slik ble rifla Steyr SSG 08-A1 politiets nye skarpskyttervåpen.
  • I juni 2016, oktober 2019 og november 2021 gikk skarpskyttervåpenet av uten at skarpskytteren berørte avtrekkeren.
  • De to siste gangene ble det lagt ned midlertidig bruksforbud på rifla, med den konsekvensen at store deler av landet i perioder har stått uten skarpskyttervåpen. Den første hendelsen skjedde med en produktprøve.

Samme dag la Politidirektoratet (POD) ned bruksforbud på våpenet, med den konsekvens at store deler av politi-Norge sto uten skarpskyttervåpen. Både politidistriktene og Politihøgskolen måtte levere inn skarpskytterriflene til kontroll hos Våpensmia, politiets leverandør av våpenvedlikehold.

Kort tid etter reiste to ansatte fra Politiets Fellestjenester (PFT), som har ansvaret for våpenanskaffelser i politiet, til Østerrike for å kartlegge feilen. Prisen for de ekstra kontrollene, frakt av riflene og turen til Østerrike kom på 115.000 kroner.

Produsentenes forslag

Nå viser det seg at PFT har sagt seg villig til å dele regningen med den østeriske våpenprodusenten Steyr Arms. Det innebærer at politiet må betale cirka 57.000 kroner. Det viser dokumenter Politiforum har fått innsyn i.

– PFT valgte å dekke deler av kostnadene for å kunne avslutte saken med leverandøren. Bakgrunnen er altså en vurdering i forhold til hva som er effektiv bruk av tid, skriver pressevakt Sara Bjølverud i PFT i en e-post til Politiforum.

Spørsmålet om hvorvidt PFT mener det er en rettferdig fordeling at politiet skal betale for feilen, er ikke besvart. Det var våpenprodusenten som kom med forslaget om å dele kostnaden.

– Står det ingenting i avtalen med Steyr Arms om at slike feil skal dekkes av dem?

– Det ble inngått en rammeavtale med varighet på fire år, i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Avtalen utløp 28.09.2019. I denne avtalen omhandles leverandørens forpliktelser ved eventuelle mangler, hvor leverandørens forpliktelser er tolv måneder fra produktet er tatt i bruk, skriver Bjølverud videre.

Usikkert om utlysning

Politiet oppgraderte skarpskytternes våpen til Steyr SSG 08-A1 i 2015. Siden da har rifla avfyrt seg selv ved tre separate anledninger. Den første gangen skjedde det med en produktprøve fra våpenprodusenten, mens den andre gangen skjedde under en trening på en skytebane i Øst politidistrikt.

Også etter den andre hendelsen ble det lagt ned midlertidig bruksforbud på rifla, og samtlige rifler ble sendt til kontroll. Disse kostnadene dekket Steyr Arms selv.

– Kostnadene for transport og utførelse av kontroll/justering endte på cirka 57.000 kroner, skriver Bjølverud.

Det skal nå utlyses en ny anbudskonkurranse om skarpskyttervåpen til politiet. På spørsmål om når dette skal skje, svarer Bjølverud følgende:

– Så snart vi har mottatt formelt oppdrag fra Politidirektoratet om å anskaffe nye våpen, kan vi si mer om tidspunkt for utlysning.

Steyr Arms ønsker ikke å kommentere saken.

Powered by Labrador CMS