Disse vil bli politimester i Oslo

En avdelingsdirektør i PST, en førsteadvokat hos Riksadvokaten, en visepolitimester i Oslo  og en politiinspektør fra politiet i Innlandet er blant søkerne.

Publisert

I dag offentliggjorde politidirektoratet listen over hvem som har søkt på stillingen som ny politimester i Oslo. 

Se hele lista nederst i saken. 

Blant søkerne er blant andre Beate Gangås, som i dag jobber som avdelingsdirektør i PST. Gangås er jurist og tidligere politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet. Hun har også blant annet hatt flere lederstillinger i Oslo-politiet, og har vært konstituert politimester i Østfold i 2010. 

Beate Gangås, avdelingsdirektør i PST.

Bergenseren Terje Nybøe har også søkt stillingen. Nybøe er i dag førstestatsadvokat hos Riksadvokaten, en jobb han har hatt i siden 2008 – kun avbrutt av et halvannet års opphold som vikarierende politimester i Asker og Bærum politidistrikt. Nybøe har også fem års tjeneste i Beredskapstroppen på CV-en. 

Terje Nybøe, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten.

Bjørn Vandvik ble konstituert som politimester i Oslo, da tidligere politimester Hans Sverre Sjøvold begynte som PST-sjef. Vandvik er i dag visepolitimester i Oslo, og har tidligere vært politimester på Romerike. 

Bjørn Vandvik, konstituert som politimester i Oslo.

Johan Martin Welhaven, politiinspektør og leder for Felles enhet for påtale ved politiet i Innlandet, er også en aktuell kandidat. Han har tidligere vært politimester i Vestoppland politidistrikt, og assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker. 

På lista er også Thorbjørn Gaarder, mannen som har søkt det aller meste av topplederstillinger i Norge de siste årene - uten å få napp. Blant annet søkte han også på stillingen som politidirektør,som gikk til Benedicte Bjørnland. 

Johan Martin Welhaven, leder for Felles enhet for påtale ved politiet i Innlandet.

Her er den fullstendige søkerlisten: 

  1. Matoshi, Musa (44) M - Politiinstruktør
  2. Gaarder, Thorbjorn (63) M - Chief credit officer
  3. Heni, Tor Gulbrand (18) M - Redigering
  4. Nybøe, Terje (55) M - Førstestatsadvokat
  5. Gangås, Beate (56) K - Avdelingsdirektør
  6. Vandvik, Bjørn Eirik (52) M - Visepolitimester
  7. Welhaven, Johan Martin (56) M - Leder for Felles enhet for påtale / politiinspektør 

LES OGSÅ: Hvem blir ny politimester i Oslo?

Powered by Labrador CMS