Sondre Wold ved PHS demonstrerer knestående stilling med støtte mot vegg, med det nye skarpskyttervåpenet fra Steyr. Politiets versjon blir sort.

Skarpskytterne oppgraderer med nytt våpen og nytt kurs

Nytt skarpskyttervåpen er valgt og nå skal utdanningen fornyes.

Publisert Sist oppdatert

I oktober 2014 kunne Politiforum fortelle om uenigheten rundt anskaffelsen av politiets nye skarpskyttervåpen.

For å få ned bestillingstiden krevde Politidirektoratet etter det Politiforum erfarte at et nytt skarpskyttervåpen skulle være et «bolt-action»-våpen, som krever manuell lading for hvert skudd, i stedet for et halvautomatisk våpen. Fagmiljøene var kritiske, men anskaffelsen gikk sin gang.

Nå er valget tatt: Politiet har valgt Steyr SSG 08 A1 som sitt nye skarpskyttervåpen.

– Det er en god rifle, og en oppgradering fra det vi har hatt, sier fagansvarlig Kai-Inge Schaathun Larsen og Sondre Wold, begge politioverbetjenter og instruktører ved operativ seksjon på Politihøgskolen, på spørsmål om hva de synes om våpenet skarpskytterne skal få.

Tilpasset moderne utstyr

Det nye skarpskyttervåpenet som er valgt for norsk politi, erstatter den norskproduserte forgjengeren VS94P, som ble valgt før Lillehammer-OL i 1994. Mekanismen er moderne, og våpenet er tilpasset dagens ekstrautstyr, som for eksempel nattoptikk.

– Andre fordeler er muligheten for å benytte signaturdemper, og at man kan folde sammen kolben. Presisjonen og påliteligheten til dette våpenet er også i en helt annet klasse enn det gamle våpenet. Steyr er en meget anerkjent østerriksk våpenprodusent, sier Wold.

Det tar imidlertid noe tid før våpenet kan bestilles av politidistriktene, og mannskapene må også gjennom ny opplæring.

Skal oppdatere utdanningen

Sondre Wold leder en arbeidsgruppe ved Politihøgskolen som nå ser på oppdatering av skarpskytterutdanningen. Med seg i arbeidsgruppen har han hentet kompetente kollegaer fra Oslo, Øst, Vest og Troms politidistrikt, og får også god bistand fra Beredskapstroppen.

– Vi har mye å gjøre, men er godt i gang. Vi holder nå på med å utarbeide ny fagplan for skarpskytterutdanningen. Den definerer blant annet hvilke egenskaper og kompetanse skarpskytteren bør og må ha, hvilke oppgaver skarpskytteren må påregne og kunne utføre og hva kurset skal omfatte av faglig innhold. Vi må tenke fremtidsrettet i denne sammenheng, sier Wold.

Skarpskytterkursets varighet vurderes.

– I tillegg utarbeider vi en rekke nye leksjoner som må inn i utdanningen, blant annet siden vi nå får et nytt våpen, med ny optikk og nattkapasitet. Samtidig blir det mer fokus på at skarpskytteren ute på oppdrag i større grad lærer seg å utnytte moderne digitale hjelpemidler for effektiv og presis videreformidling av viktig informasjon. Utdanningen har i mindre grad omhandlet dette tidligere.

Det legges opp til å utvikle et kurs som også gir mer tid til å repetere trening og fordype seg innen ulike temaer. Dette er et viktig pedagogisk virkemiddel for å heve kursdeltakernes læringsutbytte og faglige utvikling fra leksjon til leksjon, mener Wold.

Må konverteres

For å få implementert de nye skarpskyttervåpnene i distriktene, ser PHS for seg å innkalle utvalgte skarpskyttere fra politidistriktene til et sentralt konverteringskurs. Her vil de få lære om nytt våpen med utstyr og få faglige oppdateringer. Denne kompetansen skal de ta med seg hjem til de andre skarpskytterne i distriktene, og slik vil alle eksisterende skarpskyttere konvertere fra gammelt til nytt våpen.

Et nytt skarpskytterkurs er planlagt i løpet av 2017. Dermed vil det etter det Politiforum forstår til slutt ha tatt rundt tre år fra at alle andre våpen enn «bolt action»-gevær ble utelukket fra anbudsprosessen til POD, til man står klare med nytt våpen og kurs i distriktene. Dette til tross for at en del av begrunnelsen for å velge «bolt action» var at det hastet å få implementert nytt våpen og kurs.

Politihøgskolen og Wold vil ikke kommentere dette. Wold sier han ser fram mot at de nå kommer i gang med nytt kurs.

– Da håper vi på mange kvalifiserte søkere. De formelle kravene vil formentlig være at man har vært med i UEH i tre år eller mer. Det er de samme formelle kravene som foreligger i dag. Kurset er krevende, spesielt mentalt. Er man en person som bevarer roen, kan jobbe selvstendig, er tålmodig, utholdende og beslutningsdyktig, så er dette egenskaper som passer godt for å være skarpskytter, forklarer Wold.

Skarpskytteren som observatør og effektiv formidler av situasjonsbildet er en stor ressurs for politidistriktene. Et viktig fokus for skarpskytteren er å gjøre andre gode i oppdragsløsningen, mener han.

– Samtidig kan det også stimuleres til økt bevisstgjøring og aksept for skarpskytterens kapasitet til også å være en skarp støtte. Med tanke på rekkevidde, ildkraft og presisjon, har skarpskytteren en unik kapasitet. Det bidrar til økt sikkerhet for alle parter i en skarp situasjon, avslutter Wold.

Steyr SSG 08 A1 er det nye skarpskyttervåpenet og skal blant annet være tilpasset mer moderne utstyr enn dagens våpen. Her med lyddemper påmontert.
Sondre Wold ved operativ seksjon på PHS.
Det nye skarpskyttervåpenet demonstreres av Sondre Wold ved PHS, her i knestående stilling. Neste år vil en ny utdanning for skarpskyttere tilpasset nytt våpen være klar.
Powered by Labrador CMS