Slik kan politiets beredskapssenter på Taraldrud bli seende ut.
Slik kan politiets beredskapssenter på Taraldrud bli seende ut.

Naboene raser mot «monsterstøy» fra beredskapssenteret

Er ikke fornøyde med støytiltakene.

Publisert Sist oppdatert

Forrige måned offentliggjorde Justis- og beredskapsdepartementet et forslag til reguleringsplan for det nye beredskapssenteret på Taraldrud. Naboene til beredskapssenteret mobiliserer nå før høringsfristen.

Tross at det i reguleringsplanen ligger tiltak som støyvoller, overbygging av standplass og tidsgrenser for når skytetrening kan foregå, er ikke naboene fornøyde med det de kaller «monsterstøy». De har blant annet opprettet en Facebook-gruppe og i kveld arrangerer de informasjonsmøte for skoler og barnehager i nærområdet, der også politiet og departementet har varslet sin deltakelse.

– Vi lener oss på det kommunelegen har sagt, nemlig støyen blir så stor at barna ikke kan sove ute i barnevogn. At man må avlyse utegym og utetid for barn. Vi ønsker ikke å flytte senteret, for det må på plass, men vi trenger bedre støyskjerming, sier Nicholas Wilkinson, som er førstekandidat til Stortinget for SV i Akershus og som kommer fra området i nærheten.

Ligger ved firefelts motorvei

Nicholas Wilkinson, SV
Nicholas Wilkinson, SV

Wilkinson er en av mange som er kritiske. Til nå har Justis- og beredskapsdepartementet mottatt en rekke høringssvar fra privatpersoner som advarer mot støy.

– Det er foreslått tiltak og tidsbegrensninger. Er ikke det bra nok?

– Det er bra, men kommunelegen påpeker at det vil bli høye lyder fra skyting og sjokkgranater som vil høres inn over skole og barnehager.

– Det blir like langt til beredskapssenteret som til en firefelts motorvei. Lever man ikke med støy fra den?

– Jo, den lager støy. Men det er snakk om enda mer støy. Det er forskjell på sus fra en bil og skyting. Det er viktig for meg å si at politiet ikke skal frykte forsinkelser eller at det skal bygges her. Vi må jobbe videre med planene som er. Men vi må samtidig sikre at barna og familiene skjermes best mulig mot støy fra skyting og sjokkgranater.

– Er det fordi skyting er skumlere enn biler?

– Nei, det fordi det er støtende støy. Plutselige støt av høye lyder er mer plagsomt enn jevn lyd. Det vil de fleste mene, sier Wilkonson.

Slik ser naboene for seg lyden (teksten fortsetter under videoen)

Uenighet om hvilke støykrav som skal ligge til grunn

Ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård kommune.
Ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård kommune.

Kommuneoverlegen i Oppegård har skrevet en innstilling, etter at formannskapet i Oppegård kommune ba henne om det. Der skriver hun at «Befolkningen vil bli utsatt for støy hver dag mandag til fredag – inkludert barn og ungdom på «jobb» (barnehage, skole) og når de er hjemme. Også på helgene, sent på kvelden og om natten, kan det være aktivitet (helikopteroppdrag, trening mm). Til tross for varsling av støyende aktiviteter, vil mange innbyggere og virksomheter oppleve uforutsigbarhet og mangel på kontroll i hverdagen.»

Bakgrunnen for kommuneoverlegens vurdering er retningslinjer om støy fra 2012. Det er dette som er gjeldende for reglene i Ski og Oppegård kommuner. Med disse bestemmelsene havner to skoler og fire barnehager innenfor det som kalle gul sone, der mange er plaget med støy. Spesielt er kommuneoverlegen bekymret for lavfrekvente lyder, som fra eksplosjoner fra en SIBO-landsby, som er vanskeligere å verne mott enn støy fra for eksempel våpen.

I Justis- og beredskapsdepartementets reguleringsplan er imidlertid en nyere versjon av retningslinjer om støy lagt til grunn. Her styrer beredskapssenteret tilsynelatende unna å lage for mye støy.

– Da staten la fram sine planer tidligere, stod det at man skulle følge gamle retningslinjer. Men nå har man lagt til grunn de nye. Det betyr at man skyver gul sone utenfor våre boligområder. Jeg mener man må legge de gamle retningslinjene til grunn og være føre var, slik at det blir levelig for innbyggerne, sier ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold.

Han sier kommunen har akseptert å få beredskapssenteret tett på seg, men at man da også må gjøre nok støybegrensende tiltak.

– Vi mener at hvis man investerer i støytiltakene, så vil det bidra til at man kan bruke senteret mer.

– Trenger man mer enn 10 meter skytevoller og overbygde standplasser, slik det er skissert i dag?

– Ja, man må for eksempel legge skytebaner og der det skjer mest aktivitet under tak.

Og ordføreren truer med sanksjoner, dersom ikke støyen begrenses innenfor regleverket.

– Vi skal huske på at det er kommunen som håndhever støyplanene og lovene knyttet til dette når senteret er ferdig. Jeg lover at vi skal være tett på der. Det kan fort bli dyrt for politiet hvis de blir pålagt å gjennomføre tiltak underveis i byggeprosessen.