Landsmøtet i PF skal ta stilling til flere saker.
Landsmøtet i PF skal ta stilling til flere saker.

Her er sakene landsmøtet skal ta stilling til

PFs landsmøte starter i morgen. Dette er noen av sakene som skal tas opp.

Publisert Sist oppdatert

Vil beholde transport og framstilling i politiet

Oslo politiforening (OPF) ønsker å beholde arbeidsoppgavene tilknyttet transport og fremstilling i politiet, kommer det fram av et forslag til Politiets Fellesforbunds (PF) landsmøte i november. PFs forbundsstyre støtter OPF i sin innstilling til landsmøtet.

Bakgrunnen for forslaget er pilotprosjektet hvor kriminalomsorgen overtok ansvaret for fremstilling av varetektsfanger i fire politidistrikter i 2014. OPF mener det er unødvendig å overføre arbeidsoppgaver fra politiet til kriminalomsorgen når avgangskullene fra Politihøgskolen er så store som de er. Ved å beholde oppgavene i politiet, kan flere nyutdannede komme i jobb, skriver foreningen blant annet i sitt forslag.

Det er landsmøtet i PF som avgjør saken når de samles fra 24.-26. november.

LES OGSÅ: Vil opprette egne varslingsgrupper

Vil endre PF-styret

Politiets Fellesforbund (PF) Sørøst foreslår for landsmøtet at PFs forbundsstyre i framtiden skal bestå av de nye lokallagslederne i PF, samt representanter fra de forskjellige særorganene. Dette vil «gi en demokratisk sammensetning av forbundsstyret» og «sikre et mer omforent PF», skriver PF Sørøst i sitt forslag. Lokallaget ser for seg at en slik ny sammensetning vil bedre informasjonsflyten fra PF sentralt og ut i distriktene, og mener endringen bør la seg gjennomføre i løpet av 2016.

Ønsker proffe regnskap

PF Hordaland foreslår for landsmøtet at regnskapene i lokallagene i framtiden skal føres av profesjonelle. I dag er det de enkelte lokallagene som kjører lønn og fører regnskap, men PF Hordaland mener dette er tjenester som bør utføres av ansatte hos PF sentralt eller kjøpes inn eksternt. Begrunnelsen er blant annet at det «stilles større og større krav til regnskapsførsel», og at «de regnskapsansvarlige får mer ansvar» når lokallagene slås sammen. PF Hordaland ønsker at økonomiansvaret for hvert enkelt lokallag fortsatt skal ligge hos lokallagsleder.

Vil dele medlemspengene

I forbindelse med omorganiseringen av politiet og derunder også PFs lokallag, ønsker PF Sørøst at den sentrale medlemskontingenten fordeles mellom PF sentralt og lokallagene, med fordelingsnøkkel 60/40. Bakgrunnen for forslaget er at større politidistrikter gir større lokallag som «vil være mer krevende å drive». PF Sørøst mener det bør være mulig å gjennomføre en slik endring i løpet av 2016.

Powered by Labrador CMS