Kriminelle ansatt i sikkerhetsbransjen

Det har skjedd igjen. To politidistrikt har avdekket at nær 100 vektere er anmeldt for straffbare forhold. Disse distriktene sjekket ikke vekternes vandel på tre år.

Publisert Sist oppdatert

Politidistriktene har ansvar for å sjekke vandelen til de godt over 10 000 vekterne som jobber i Norge, men i 2008 unnlot seks politidistrikt å gjøre dette. Politiforum har innhentet årets resultat fra fire av disse seks distriktene. To av dem, med ansvar for over 1700 vektere, har avdekket at vaktselskap nå har ansatte som er anmeldt for kriminelle forhold. Årets vandelssjekk gjennomførte de først etter kjeft fra Riksrevisjonen.

-Vandelskontrollen i distriktet viser at 90 vektere og ordensvakter er lagt inn i straffesaksregisteret for ulike forhold. Vi holder nå på å vurdere om disse personene er skikket til å arbeide i sikkerhetsbransjen, sier Monica Tranø politibetjent i Sør-Trøndelag politidistrikt. Dette distriktet har ikke sjekket vandelen til vekterne på tre år før i år.

Alle som er lagt inn i Straffesaksregisteret er anmeldt for en straffbar handling. De 90 det er snakk om har altså enten fått en dom eller et forelegg. Alternativt kan de være under etterforskning eller så kan saken de er anmeldt for, være henlagt

I likhet med de fleste andre politidistrikt gir Sør-Trøndelag vektere som er dømt for vold, sedelighet, narkotika og alvorlig økonomisk kriminalitet de siste fem årene, en annmerkning på vandelsattesten. Disse personene regnes som uegnet til å jobbe i sikkerhetsbransjen.

Legemsfornærmelse

Helgeland politidistrikt, som har ansvar for sjekke vandelen til 20 vektere, melder at tre vektere er dømt for kriminelle forhold de siste fem årene. Ifølge Jon Helge Vang, politiinspektør for fellesoperativ avdeling, er to dømt for legemsfornærmelse og en for drukkenskap.

-Vi har gitt beskjed til vaktselskapene det gjelder og vil følge dette opp, sier Vang.

I likhet med de andre politidistriktene som har slurvet med vandelssjekken av vekterne, forklarer Vang at dette skyldes for få ressurser.

Ingenting skjedd på fire år

Første gang det ble avslørt at personer med kriminell bakgrunn jobbet i sikkerhetsbransjen, var i 2006. En granskning av Security West viste at sikkerhetsselskapet hadde hatt 23 tidligere straffedømte i rekkene fra 2004 til 2006. Underslag, vold og grovt tyveri var blant dommene.

Bedre oppfølging av loven om vaktvirksomhet, blant annet fra Justisdepartementets og Politidirektoratets side, skulle sørge for at kontrollen med bransjen ble gjenvunnet.

-Gir publikum en falsk trygghet

-At myndighetene enda ikke har god nok kontroll med denne bransjen er alvorlig. Kriminelle har et særlig insentiv til å bli vektere for å få tilgang på sensitiv informasjon. Jeg har etterlyst bedre kontroll av bransjen i over fire år, så det er grunn til å etterlyse effekten av de tiltakene som Regjeringen sier at den har iverksatt, sier Andre Oktay Dahl, Høyres justispolitiske talsmann.

I fjor sommer ble det vedtatt en ny lov om vaktvirksomhet. Denne har enda ikke trått i kraft fordi det skal utarbeides forskrifter. Dette vil trolig ta minst ett år. (se faktaboks)

-Når politiet tilsynelatende skal kontrollere vekterbransjen, og ikke gjør det, gir det publikum en falsk trygghet. I tillegg er det svært uheldig for de seriøse aktørene i bransjen som får et dårlig rykte på seg, sier Petter Furulund, leder ved NHO Service.

For å bedre på kontrollen med vaktselskapene har POD gjort tilgjengelig for alle politidistriktene et dataverktøy for å effektivisere politidistriktenes arbeid med vandelskontroll. I tillegg har de har fulgt opp tett de politidistriktene som hadde en særlig svak kontroll av vaktselskapene i 2008.

Stortinget har foreslått at POD også bør opprettes et sentralt vaktselskapregister. Det har ikke blitt gjort. POD forklarer dette med at de ennå ikke har tatt stilling til om det må anskaffes et helt nytt register, eller om noen eksisterende registre kan modifiseres til et vaktselskapregister.