Vil bedre tiltakene for voldtatte

Hvert år blir mellom 8.000 og 16.000 personer voldtatt eller forsøkt voldtatt. I 2006 ble snaue 1000 anmeldt.

Publisert Sist oppdatert

Voldtektsutvalget foreslår at det opprettes en ny enhet i politiet for voldtatte, og at oppfølging hos psykolog eller psykiater bør bli gratis.

Hvert år blir mellom 8.000 og 16.000 personer voldtatt eller forsøkt voldtatt. Og i 2006 ble 974 av disse ble anmeldt. Utvalget mener det er viktig å legge til rette for at flere voldtekter anmeldes, og å styrke oppfølgingen av ofre.

- Vi kan ikke leve med at færre enn én prosent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir domfelt, kommenterer justisminister Knut Storberget.

Utvalget foreslår å etablere en ny sentral og landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold. Enheten skal være operativ 24 timer i døgnet, melder Dagens Medisin.

For å få gjort med de dystre tallene, er ett av forslagene fra Voldtektsutvalget at rådgivningskontorene for kriminalitetsofre skal utvides til en landsdekkende funksjon for voldtektsofre.

Det er også ønskelig å opprette SO (seksuelle overgrep)-team i hvert politidistrikt med minimum én taktisk og én teknisk etterforsker samt en jurist med utdanning og kompetanse innen seksuelle overgrep.