76 færre voldsofre

Etter tidligere skjenkestopp i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

Etter initiativ fra Trondheimspolitiet innførte kommunen skjenkestopp klokka 02. Åtte måneder senere har uprovosert vold falt med 30 prosent.

Nå roser politistasjonssjef Ove Sem ordfører Rita Ottervik og bystyret i Trondheim kommune for å være både modige og ansvarlige ved å redusere skjenketiden.

- Det kreves politisk mot og klokskap for å «ta» fra publikum en rettighet - som Trondheimspolitikerne her har gjort. Vi så at «lysløypa» i Trondheim sentrum i område Midtbyen utviklet seg til å bli et eneste stort nachspiel med høyt alkoholkonsum blant deltagerne på natten. Som igjen ga en sterk og uheldig utvikling i antall voldssaker. Selv om vi etter intens jobbing i 2004 klarte å få ned volden, så vi at den igjen økte de påfølgende årene. Noe måtte gjøres, og det var viktig å si i fra ved å snakke med lokale politikere og restaurantnæringen. For meg var det naturlig å bruke politirådet som arena for dette, sier Ove Sem.

Drastisk nedgang

- Gjennom samarbeid med NHO, Trondheims Næringsforening, forskningsinstanser på NTNU og kommunen og politiet jobbet partene frem et grunnlag for politikerne til å gjøre sin politiske vurdering. Sammenhengen mellom skjenking og vold var åpenbar, og det var tydelig at noe av det viktigste vi kunne gjøre var å redusere skjenketiden, sier Sem.

I juni 2008 besluttet derfor bystyret at skjenketiden skulle flyttes fra klokka 03 til klokka 02 fra 1. oktober. Resultatet var synlig nesten umiddelbart. Antall voldssaker i Midtbyen sank drastisk.

- Etter åtte måneder ser vi klare resultater av et modig politisk vedtak. 76 færre voldssaker er en utrolig gevinst på et politisk vedtak som ikke har kostet ei krone. Mye lidelse og straff er spart. Hva den samfunnsmessige besparelsen ligger på har vi ikke regnet på. Men det viktigste er at Trondheim sentrum har blitt et tryggere sted å være. Noe jeg tror at også restaurantnæringen på sikt vil tjene på. Og de som spådde at volden ville flytte seg til andre steder har så langt ikke fått rett, sier Sem.

Han avviser at han har en målsetting om å arbeide for en skjenkestans klokka 01.

- Å redusere skjenkingen mer hadde sikkert redusert volden. Men nå tror jeg det er klokt å se på andre metoder. Hadde jeg fått ressurser til å bemanne egne patruljer som kunne fokusert kun på vold i sentrum, tror jeg vi kunne redusert tallene ytterligere. Men i dag er våre patruljer på løp fra oppdrag til oppdrag over et stort geografisk område. Jeg mener vi i politiet i større grad burde jobbet mer spesialisert med dette. Det er en grense på hvor langt vi kan presse skjenkebestemmelsene, sier Sem.

- Jeg ser at etterforskning av voldssaker går på bekostning av utrykninger til branner og trafikkulykker. Hadde vi hatt nok ressurser til å ha råd til å ha en patrulje som ikke forlot sentrum, som kontinuerlig var i kontakt med restauranter, og som tok kontakt med kjente ansikter kunne jeg love færre voldsoffer. Men slik det er i dag kan vår ene patrulje være opptatt på Røros to timer unna, sier Sem. Han etterlyser nå sterkere fokus på vold som et samfunnsproblemet.

- Vi kan ikke bare analysere, vi må ha noen der ute ved «fronten» også, fastslår Sem.

- Gledelig at det har virket

- Det var en tøff politisk debatt i forkant av vedtaket vi gjorde om å redusere skjenketiden. Særlig Frp og Høyre argumenterte imot fordi det fratok folk personlig frihet og var en innskrenkning i den enkeltes rettigheter. Men fra vår side så vi at folks trygghet var truet med økningen i vold i sentrumsområdet. I realiteten gikk vi tilbake til en ordning vi hadde hatt før. Jeg synes det er gledelig at det har virket. 30 prosent nedgang i voldssaker kan ikke bortforklares med finanskrise. Dette er ikke noe blaff, men en varig nedgang som gir varig trygghet, sier en fornøyd ordfører Rita Ottervik (Ap)

Hun skryter av samarbeid med politiet, og forteller at politiet har gitt kommunen innsikt i hvor, når og hvordan volden utøves.

- Dette har vært innspill og kunnskap som sammen med politiets analyser har vært betydelige bidrag som kommer i rekken at et nært og godt samarbeid med politiet over mange år. Jeg kan trygt anbefale andre kommuner å gjøre det samme, sier en fornøyd ordfører.

Kraftig ransreduksjon

Antallet ranssaker har blitt redusert fra stabile 20 i 2007 og 2008 for årets fem første måneder til sju ran for samme periode i år.

Ove Sem mener at dette kommer som følge av at politiet har jobbet konkret med enkeltpersoner som er domfelt for ran.

- Vi ser at ranere gjerne er folk som raner flere ganger, og vi så at ranere tilhører et konkret miljø uten at vi har holdepunkter for å si at dette var organisert. Ran var på en måte mer akseptert iblant enkelte i dette miljøet. Det gjorde at vi også jobbet med miljøene, og ikke bare de som var straffet. I samarbeid med kommune og fengsel, tilbød vi de et opplegg i regi av politiet. Selv om vi ikke har lyktes på alle plan, viser det at det går an å jobbe med ransmiljøet når tallene viser dette resultatet, sier Sem.

Han har satt av en polititjenestemann som i 100 prosent stilling jobber med gjengangere.

- Til slikt arbeid må vi ha kontinuitet til samarbeidet mellom politiet og omgivelsene. Vi sitter på så mye kunnskap og innsikt i miljøene og personene der som andre etater har stor nytte av, sier Sem.

Han kan ikke få fremhevet nok hvor viktig det er at man samarbeider på tvers av etatsgrenser og grenser mellom offentlige og private aktører.

- Våre resultater innen vold og ransbekjempelse viser at dette er god økonomi og det gir gode resultater til beste for samfunnet, sier Sem.