50 % har blitt utsatt for vold

Kraftig økning i vold mot politiet.

Publisert Sist oppdatert

Over halvparten av polititjenestemenn rapporterer at de har opplevd vold i løpet av et år på jobben. Tall fra Politidirektoratet viser også at antall anmeldelser for forulemping av offentlig tjenestemann er fordoblet de siste ti årene, fra 806 anmeldelser i 1998 til 1630 anmeldelser i 2006, skriver Aftenposten.

Forsker, Dr. psychol Rita Bast-Pettersen i Statens institutt for arbeidsmiljøforskning (STAMI) sier at vold i arbeidslivet, og særlig blant helsearbeidere, kom på dagsorden første gang tidlig på 1990-tallet med en undersøkelse om vold blant nordiske helsearbeidere.

- Lite tyder på at det er blitt bedre siden. Det er nok ganske sikkert blitt verre, sier hun til Aftenposten.

I tillegg til at det henger sammen med den generelle voldsutviklingen i samfunnet, tror Bast-Pettersen at redusert respekt for det som ble oppfattet som autoriteter kan være blant årsakene til vold.

- Å bruke vold mot en politimann før i tiden, var utenkelig. I dag tar man seg større friheter og holdningene våre er i endring, sier hun.

Powered by Labrador CMS