Trandum ute av kontroll

Arbeidstilsynet mener sikkerheten til de ansatte ikke ivaretaes på Trandum interneringsleir. Til tider er det 16 innsatte per ansatt. Nå krever arbeidstilsynet at det iverksettes strakstiltak.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten Arbeidstilsynet la frem mandag 1.mars om forholdene på Trandum interneringsleir, er knusende.

De peker på flere brudd i arbeidsmiljøloven og mener at disse bruddene blant annet fører til at "arbeidstakerne kan bli utsatt for overhengende fare for egen sikkerhet og uheldige helsebelastninger."

Årsaken til at sikkerheten til de ansatte er truet, er en ubalanse mellom bemanning og oppgaver. Til tider er det hele 16 innsatte per ansatt. Det kommer frem i en bekymringsmelding fra hovedvernombud i Politiets Utlendingsenhet (PU), Einar Sagli, den 12. februar i år. Det var bekymringsmeldingen til Sagli som fikk Arbeidstilsynet til å selv gjennomføre et tilsyn ved Trandum den 26.februar i år.

- Da vi var på tilsyn kom vi frem til at sikkerheten til de ansatte ikke ble ivaretatt. At vi nå krever strakstiltak er et sterkt virkemiddel til arbeidstilsynet å være, sier Hanne Luthen, leder for Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus.

Strakstiltakene Arbeidstilsynet nå krever er først og fremst en styrking av bemanningen ved interneringsleiren.

Overfører fra andre enheter

Ifølge fungerende sjef for Politiets utlendingsenhet Åge Gustad, er det nå igangsatt ekstraordinære tiltak for å få gjennomført dette. Han sier de nå overfører personell fra øvrige enheter i PU til internatet, samt at de får bistand fra politidistriktene.

- Videre er vi i ferd med å øke antallet ansatte ved internatet gjennom nyansettelser etter utlysinger som ble gjort alt i desember. I alt vil bemanningen økes med 27 personer, skrev Gustad i en pressemelding som svar på Arbeidstilsynets kritikk.

Avdeling brant - 5 ansatte på legevakten

En økning i antallet uttransporter i år har gjort at Trandum har hatt svært høyt belegg. Interneringsleiren har vært smekk full uten at antall ansatte har blitt oppjustert. Den 14. februar i år fikk ubalansen mellom antallet innsatte og ansatte alvorlige følger. Da forskanset fire beboere seg på et rom og tente på sengetøyet. Fem ansatte og 32 innsatte ble sendt på legevakten, noen av dem med røykskader. Avdelingen fikk store skader i brannen.

Arbeidstilsynet har gitt ledelsen ved PU en utsatt frist til 12.mars til å legge frem dokumentasjon på hvilke strakstiltak de har gjennomført. Innen denne datoen skal de også ha oppfylt arbeidsmiljølovens §3.1 som er krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. De skal med andre ord ha dokumentasjon på at de har kartlagt farer og problemer som kan oppstå ved interneringsleiren.

Powered by Labrador CMS