Blir dumme av overtid

Arbeidspsykolog Einar B. Baldursson er av den klare oppfatning at overtid gjør deg dum.

Publisert Sist oppdatert

Den danske arbeidspsykologen Einar B. Baldursson sier politiet et et klassisk eksempel på hvor uheldig langvarig overtidsbelastning er.

Overtid er ikke ukjent begrep for politifolk. Ifølge forskere ved det finske arbeidsmiljøinstiuttet og University College i London, er det ingen god idé å jobbe overtid. En studie som ble publisert i legetidskriftet American Journal of Epidemiology viser at mennesker som jobber mye overtid, scorer dårligere på intelligenstester enn dem som ikke jobber overtid.

Intervjuer med 2200 offentlige ansatte viser at de som jobber under 40 timer i uka har høyest intelligens. Når man kommer opp i 55 timer, var resultatene merkbart dårligere både på tester over ordforråd og rene IQ-tester. Det skriver Bergens Tidende.

Alvorlige feil

Arbeidspsykolog Einar B. Baldursson har uttalt til den danske avisa Urban at overtidsarbeid går ut over både konsentrasjon og mennesker evne til å formulere meningsfulle setninger.

- For de fleste holder det å jobbe overtid noen dager etter hverandre, så setter virkningen inn. Man blir «dummere» både på jobben og privat.

Overfor Politiforum utdyper Einar B. Baldursson følgende:

- Når man jobber mye overtid, blir man mer firkantet, mindre reflektert og tar ofte dårlige beslutninger i utfordrerende situasjoner. I lengden kan mye overtidsjobbing føre til flere alvorlige feil som kan få fatale følger. Da sier det seg selv at det er en dårlig kombinasjon å være politimann og overtidsbelastet, sier Baldursson.

Baldursson peker på en rekke punkter som kan påvirke politiets arbeid i negativ retning med bakgrunn i mye overtid.

  • For lite hviletid skaper en stigende grad av avspenthet som igjen kan gi uheldige utslag i kontakt med publikum
  • Søvnkvaliteten blir dårligere som videre fører til mindre opplagte politifolk i møte med publikum
  • En god politimann krever overskudd - ved å jobbe mye overtid får man ikke dette

- Ingen politioppgaver er like. Politifolk møter ofte sinsssyke personer som er uberegnlige. I slike situasjoner er det særdeles viktig å være skjerpet. Hvis en politimann havner i en slik situasjon etter en lengre periode med overtid, kan utfallet blir fatalt, sier Einar B. Baldursson til Politiforum.

Uheldig

Den danske arbeidspsykologen har selv vært vitne til flere episoder med dansk politi hvor små episoder har utviklet seg i negativ retning.

- Utviklingen i Danmark går dessverre mot mer og mer overtidsarbeid på politifolkene. Rapporter viser at politiet blir mindre effektive i sitt arbeid når de har jobbet mye overtid.

Powered by Labrador CMS