Får ikke folk ut av landet

Ansatte i Politiets utlendingsenhet (PU) tar ikke oppdrag på fritiden for å få ulovlige innvandrere ut av landet. Dermed settes folk med ulovlig opphold i landet på gaten igjen og staten taper millioner på at dublinsaker må realitetsbehandles.

Publisert Sist oppdatert

- Det er fryktelig frustrerende. Når vi endelig har funnet disse personene kunne vi veldig godt tenke oss å pågripe dem for å få dem ut av landet, men slik situasjonen er må vi bare la dem gå.

Reidar Skjønsfjell, Politioverbetjent ved Utlendingsseksjonen i Hedmark Politidistrikt, sitter oppgitt og blar i en bunke med utlendingssaker. Denne uken gjennomførte seksjonen hans en større kontroll av innvandrere som bor og jobber i Kongsvinger. 16 personer ble anmeldt på brudd på utlendingsloven. 10 av dem hadde oversittet utreisefrisen, noen av dem i hele to år.

Normalt ville Skjønsfjell pågrepet og fengslet disse personene i påvente av å få dem uttransportert, men fordi kapasiteten på Trandum er sprengt, og fordi ansatte i PU takker nei til å jobbe overtid, er Skjønsfjell tvunget til å la dem gå.

Over 100 uttransporter avlyst

Så langt i år har over 100 uttransporter blitt avlyst på grunn av mangel på ledsagere viser statistikk fra PUs reisekontor. Dermed spøker det for Justisminister Knut Storberges rekordmålsetningen om å få uttransportert 4900 personer i år om ikke POD og de ansatte i PU blir enige.

Denne situasjonen blir også dyr for Storberget. Dette fordi mange dublinsaker blir overført til realitetsbehandling. Fra nyttår fram til 19. februar har 46 dublinsaker blitt overført til realitetsbehandlingen mot 77 i hele 2009 ifølge PUs Dublinenhet.

Såkalte dublinere er asylsøkere som har søkt asyl i et annet land før Norge. Dersom disse sendes tilbake til første asylland innen seks måneder etter at dette landet har blitt ansvarlig for å ta vedkommende tilbake, slipper norske myndigheter å realitetsbehandle saken.

6,5 millioner i året

- Dersom vi bryter seksmånedersfristen slipper vi ikke unna en slik realitetsbehandling.

Ifølge UDI koster det årlig 128 000 kroner å ha en asylsøker på asylmottak. I tillegg er det 14 100 kroner i administrative kostnader for å realitetsbehandle en asylsak. Asylsøkere der saken realitetsbehandles kan bo årevis på asylmottak, men dersom de 46 som er overført bor i ett år koster det staten over 6,5 millioner kroner.

Politidirktoratet sier de har økt bemanningen og iverksatt tiltak for å kunne håndtere den store mengden dublinsaker. Nå vil de sette i verk ytterligere tiltak for å unngå at sakene går til realitetsbehandling.

- Den økte aktiviteten gir et økt press på hele vår organisasjon. PU registrerer at det er tilfeller hvor det viser seg å være vanskelig å få politiansatte til frivillig å arbeide overtid, for eksempel for å være ledsagere til uttransporter. Dette har medført beordring av personell til å utføre disse jobbene og kun noen få uttransporteringer har midlertidig blitt utsatt, skriver leder for personalseksjonen i Politidirektoratet, Katharina Svensson, i en e-post.

Powered by Labrador CMS