KAN BLI BEDRE: Generalsekretæren i NNPF kan ikke utelukke at medlemmer har utvist manglende forståelse for å skille rollen som politi fra medlem i foreningen.

ROLLEFORSTÅELSESUTVALGET:

NNPFs generalsekretær: – Vi må sørge for at det ikke er noen tvil

Rolleforståelsesutvalget kritiserer politiet for å blande roller. Dette svarer generalsekretæren i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Publisert

Onsdag kom Rolleforståelsesutvalget med sin rapport som kunne konkludere med at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF, ifølge professor Anne-Mette Magnussen, som har ledet utvalget.

Generalsekretæren for NNPF tar forbehold om at han ikke har fått lest selve rapporten enda, men har likevel noen første tanker om hva rapporten vil bety for foreningens arbeid.

– Vi er åpne for at våre rutiner kan bli bedre og at det sikkert har vært situasjoner og problemstillinger som kunne vært håndtert annerledes. Vi kan ikke utelukke at medlemmer i vår organisasjon fra politiet har utvist manglende forståelse i dialog med offentlig eller private organisasjoner når de har representert foreningen, sier Oddgeir Høyekvam.

Han sier foreningen har eksistert i over 30 år og at feil derfor kan ha funnet sted.

Høyekvam fikk rollen som generalsekretær i NNPF 1. desember 2022, en forening han også tidligere har vært leder og styremedlem for.

Han har mange år bak seg i politiet og har blant annet jobbet med organisert kriminalitet, narkotikaforebygging, hallikvirksomhet samt menneskehandel.

Vi må sørge for at det ikke er noen tvil om vårt mandat og at vi har den troverdigheten som trengs for å gjøre jobben vår.

Oddgeir Høyekvam, NNPF generalsekretær

Har tatt flere grep

Gjennom årene har foreningen allerede tatt flere grep for å skape et skille mellom politiet og foreningen, forteller generalsekretæren.

Han sier NNPF har hatt interne retningslinjer for sine medlemmer, tillitsvalgte, ansatte og andre som representerer NNPF.

– Vi skal være tydelige på hvem vi representerer til enhver tid. Et eksempel er vår korrespondanse med andre, da skal vi bruke NNPF sin grafiske profil, vår epost-adresse og ha en bekledning som er merket "NNPF" og vårt varemerke "Bry Deg – si nei til narkotika", sier han.

Avslutningsvis understreker generalsekretæren at de vil ta rapporten på alvor og bruke den når de skal gå opp veien videre. Men om den vil skape utfordringer for å drive organisasjonen er ifølge Høyekvam for tidlig å si.

– Vi må sørge for at det ikke er noen tvil om vårt mandat og at vi har den troverdigheten som trengs for å gjøre jobben vår. Norsk politi har høy tillit i befolkningen og majoriteten av vår medlemsmasse kommer fra politiet. Og vi vil gjøre det vi kan for å bevare den tilliten.

Nå kommer organisasjonen til å gå grundig igjennom rapporten.

Powered by Labrador CMS