KUTTER I STUDIEPLASSENE: Selv om det blir nedtrekk i antall studenter ved Politihøgskolen, vil Politihøgskolens studiested i Stavern bestå. Regjeringen har bestemt at nedtrekket skal tas ved PHS i Oslo.

Statsbudsjettet 2020

Antall politistudenter kuttes til 400

Hele kuttet skal tas ved Politihøgskolens studiested i Oslo, foreslår regjeringen. - Noe overraskende, sier rektor Nina Skarpenes.

Publisert

Da statsbudsjettet ble lagt fram i dag, ble det klart at regjeringen kutter i antallet studenter ved Politihøgskolen. Mens det i dag er 550 studenter, vil det til neste år kun være om lag 400 studieplasser ved Politihøgskolens studiesteder. 

Regjeringen skriver videre at kuttet i studieplasser skal tas ved studiestedet i Oslo. 

Studentantallet ble også redusert i 2018, da antall politistudenter ble kuttet fra 720 studenter til dagens 550. 

I forslaget til statsbudsjett skriver regjeringen at det blir foreslått å redusere bevilgningen med «6,6 millioner kroner som følge av helårsvirkningen av at opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen ble redusert fra 720 til 550 studenter i 2018». Det foreslås også å redusere bevilgningen med 4,1 millioner som følge av at opptaket til Politihøgskolen reduseres fra 550 studenter, til om lag 400. 

Fredet Stavern

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen, er ikke overasket over at antallet studenter ble redusert. 

Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.

- Vi har over tid fått signaler om et nedtrekk i studentopptaket, og vi planlegger for at dette blir vedtatt i desember. Vi har argumentert for et noe høyere studenttall, men tar selvfølgelig forslaget til etterretning. Etter mange år med rekordhøye studenttall, har vi forståelse for at det nå prioriteres annerledes, sier Skarpenes. 

I april i år vedtok styret ved Politihøgskolen å legge ned bachelorutdanningen i Stavern, hvis studentallet ble redusert til 450 studenter eller færre. 

Men da justisminister Jøran Kallmyr besøkte Politihøgskolen i Stavern i september, uttalte han at det ville være «helt feil å legge ned Stavern i en tid hvor vi ennå ikke har bestemt oss for hvor vi vil med Politihøgskolen, og hvor den skal ligge», og siktet til et eventuelt nytt hovedsete for Politihøgskolen. 

Dermed fredet han Stavern for studentkutt, til jubel fra lokalpolitikerne. 

LES OGSÅ: Vil legge ned Bachelorutdanningen i Stavern: - Katastrofe

- Noe overraskende

- Styret ved Politihøgskolen vedtok å legge ned bachelorutdannigen i Stavern, hvis antallet studenter ble redusert til 450 eller færre. Hva tenker dere om at regjeringen har bestemt at nedtrekket skal tas i Oslo? 

- Dette var noe overraskende. Studiested Stavern ble i sin tid etablert for å ta unna store kull. Av flere årsaker vedtok styret at det var bachelorutdanningen i Stavern som skulle avvikles dersom studenttallet ble vesentlig redusert fra 550, som er dagens studenttall, sier Skarpenes. 

- Vi tar også forslaget om at nedtrekket skal gjennomføres i Oslo til etterretning, og må forberede oss på at dette blir endelig besluttet i desember. At hele nedtrekket skal tas i Oslo, vil naturligvis få noen konsekvenser. Det er for tidlig å si noe mer konkret om hvordan dette vil påvirke vår organisasjon – knyttet både til bemanning og oppgaveløsning, sier hun. 

LES OGSÅ: PHS i Stavern fredet for nedleggelse - Men uklart hvor lenge

- Innbyggerne får færre politiutdannede

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener et nedtrekk i politistudentene til 400 politistudenter, vil treffe befolkningen på en negativ måte. 

- Dette er svært alvorlige signaler fra regjeringen, både for fremtidige politistudenter, det dyktige fagmiljøet ved Politihøgskolen, og innbyggerne som i fremtiden vil få færre politiutdannede, sier Bolstad. 

Han mener et nedtrekk vil føre til at man bryter opp gode fagmiljøer som er bygget opp over tid, på Politihøgskolen. 

- Det er også bekymringsfullt med tanke på kjerneoppgavene som politiet skal gjøre, samtidig som vi skal møte framtiden med den kompetansen som trengs, sier Bolstad. 

- Bør man kutte antallet politistudenter, når det uansett ikke er nok jobber til å ansette alle nyutdannede? 

- Det er et godt spørsmål, men vår tilnærming er at målet om to politifolk per tusen kanskje er for lavt. Hvis man ser på politidekningen i en europeisk målestokk ligger faktisk Norge lavt, med tanke på politidekningen per innbygger, sier Bolstad. 

LES OGSÅ: Gir penger til å ansette 170 nyutdannede fra Politihøgskolen

Powered by Labrador CMS