Jusprofessor foreslår varslingsfilter på nett for å unngå nettovergrep

- Teknologien finnes, og politiet burde pushe på for å få det utviklet, sier jusprofessor Inger Marie Sunde ved PHS.

Publisert

Mange barn og unge opplever at personen de chatter med på nett, som de tror er en gjevnaldrende, kanskje i stedet er en 50 år gammel mann, som utsetter dem for seksuelle krenkelser. 

Jusprofessor Inger Marie Sunde, ved Politihøgskolen, mener politiet har store muligheter til å stanse kriminelle handlinger på internett, men at de mangler strategier og en tilpasset lovgivning. 

Til Politihøgskolens nettsider foreslår hun blant annet at et filter som varsler den mindreårige når hun eller han antagelig chatter med en voksen, bør vurderes. 

Jusprofessor Inger Marie Sunde, ved Politihøgskolen.

- Et varslingsfilter ville gi barnet mulighet til å velge. Vil han eller hun ta sjansen på å fortsette samtalen? Teknologien finnes, og politiet burde pushe på for å få det utviklet, sier Sunde, til Politihøgskolens nettsted. 

Problemet er at det i dag ikke finnes en overordnet strategi eller en tilpasset lovgivning for politiets arbeid på internett, mener hun. Særlig med tanke på nettovergrep mener hun at det er en manglende overordnet strategi som er problemet. 

- Når det gjelder forebygging på internett må politiets første tanke være: Hva bør vi gjøre direkte selv, hva bør andre gjøre og hvordan kan vi stimulere til å iverksette tiltak? Jeg tror at politiet har et stort uutnyttet potensiale der, sier hun. 

Sunde legger til at foreldre for eksempel kan gi samtykke til en varslingstjeneste for barn i nettsamtaler. 

- Politiet kjenner kriminalitetsbildet på nett. Det er viktig å avklare hvordan de kan bidra til å utvikle teknologiløsninger som setter borgerne i stand til å beskytte seg selv, og hvilke handlinger på nett som bare politiet kan tillates å utføre, sier hun. 

LES OGSÅ: Får 10 millioner til forskningsprosjekt

Powered by Labrador CMS