DEBATTINNLEGG

Samfunns- og kriminalitetsutvikling har medført at denne oppskrifta nå, kort sagt, er ubrukelig

Ressursknappheten som rammer politiet, kan være et resultat av både det politiledelsen har gjort og det som er unnlatt å gjøre.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

Det tør være generell kunnskap at beklagelser sitter langt inne og sjelden kommer til uttrykk i klartekst.

Nå er det likevel kanskje både tid og behov for en slik beklagelse.

Ressursknappheten som rammer politiet, kan være et resultat av både det politiledelsen har gjort og det som er unnlatt å gjøre.

Politiledelsen bør trolig beklage at politikerne fullstendig uten forsett, kan ha blitt forledet til å vente at vårt reformerte politi skulle bli mindre kostnadskrevende. Det viser seg nå at det er langt mer kostnadskrevende å drifte enn tidligere tilkjennegitt.

Samtidig bør det erkjennes at politiledelsen med forsett har unnlatt å bekjentgjøre at det har vært nødvendig å trosse vedtaket i Stortinget som hadde bestemt at landets politifolk skulle være generalister. For å forebygge og bekjempe dagens kriminalitet, må politiet spesialiseres på mange felter. Spesialistkompetanse berettiger gjerne avansement og høyere lønn. Samtidig vil spesialister kanskje være lite anvendelige på andre felter. Når dagens kriminalitet er slik at politiets oppgaver må løses av spesialister, er det åpenbart kriminaliteten som er ressurskrevende.

Inneværende uke hørte jeg justisministeren framholde at norske politifolk er generalister og skal kunne løse mange oppgaver.

Dette oppfatter jeg bekrefter at politikerne fortsatt lever i den tro at politiledelsen har etterlevd det gamle vedtaket som skulle gi oss et politi av generalister. Samfunns- og kriminalitetsutvikling har medført at denne oppskrifta nå, kort sagt, er ubrukelig.

Har politiledelsen kjørt sitt løp med utillatelig arroganse når selv ikke justisministeren er kjent med at dagens politi i stor grad er avhengig av spesialister i tillegg til de mange generalistene?

Kanskje vil politikerne i bytte mot en litt ydmyk orientering fra politiledelsen, tilføre politiet de ressurser som vil være nødvendige?