Den nye politibåten blir en ombygd variant av Vector 85 PRO, som blant annet vil være utrustet med to motorer og et åpent arbeidsdekk foran kahytten.
Den nye politibåten blir en ombygd variant av Vector 85 PRO, som blant annet vil være utrustet med to motorer og et åpent arbeidsdekk foran kahytten.

Nå kommer tre nye patruljebåter

Svenske Vector ProBoat AB skal levere liten patruljebåt til politiet i høst.

Publisert

Politiets Fellestjenester (PFT) fikk våren 2021 i oppdrag å etablere en ny standard for politiets båtpark. 

– Gjennom arbeid med erfarne båtførere i politiet samt egne interne fagressurser, er hensikten å over tid utvikle et konsept som styrker politiets operative evne i maritimt miljø og som tilfredsstiller politidistriktenes behov, sier pressevakt Haakon Stensrud i PFT i en e-post.

Politidirektoratet (POD) har bestilt fire forskjellige segmenter av politibåter: 

  • Beredskapsbåt på tilhenger
  • Liten patruljebåt under 8 meter
  • Mellomstor patruljebåt mellom 8 og 15 meter
  • Stor patruljebåt over 15 meter

Politiforum har tidligere skrevet om problemer for de mellomstore patruljebåtene av type M12 Ribb. 

Den svenske båtprodusenten Marell innrømmet at de ikke var rigget for den store kontrakten.

MELLOMSTOR PATRULJEBÅT: M12-ribben har hatt flere tekniske problemer som båtprodusenten og PFT har jobbet med i høst.
MELLOMSTOR PATRULJEBÅT: M12-ribben har hatt flere tekniske problemer som båtprodusenten og PFT har jobbet med i høst.

Tre båter bestilt

I desember 2022 ble det satt i gang en anbudskonkurranse for liten patruljebåt. 

I år ble kontrakten inngått. Det er bestilt tre båter, med mulighet om å kjøpe åtte stykker til.

Den første båten kommer i høst, deretter til våren neste år. To politidistrikter skal ha disse fartøyene: Øst politidistrikt og Finnmark politidistrikt.

 Fartøyene bygges av Vector ProBoat AB. 

– Båtene ble bestilt for å imøtekomme behovene til politidistriktene for maritime kapasiteter og for å standardisere og effektivisere anskaffelsene av båter for politiets bruk, sier Stensrud.

De norske politibåtene er basert på båten Vector 85 PRO.
De norske politibåtene er basert på båten Vector 85 PRO.

Skal være synlige på sjøen

Båtene vil en variant av modellen Vector 85 PRO, med ekstrautstyr og norsk politiuniformering.

– Båtene til det norske politiet vil for eksempel være utrustet med to motorer og et åpent arbeidsdekk foran kahytten, sier Fredrik Hettemark i Vector ProBoat.

Båtene vil ifølge PFT ha egenskaper som gjør dem egnet til beredskap, patruljering og håndtering av ulike situasjoner på sjøen. 

Dette inkluderer blant annet synlig, forebyggende tilstedeværelse og håndtering av nød- og beredskapssituasjoner i maritimt miljø. 

Liten patruljebåt vil dekke deler av sjøtjenesten som mellomstore patruljebåter ikke kan dekke, ifølge PFT.

Powered by Labrador CMS