PROBLEM-BÅT: For noen politidistrikt har det vært mer trøbbel enn nytteverdi å få ny politibåt.

Første sommer med M12 RIB:

Skjær i sjøen for politiets nye millionbåter

Alle M12-ribbene som er tatt i bruk av politiet har hatt behov for feilretting eller reparasjon. - Det har vært stor frustrasjon knyttet til båten, forteller Magne Johnsholmen i Vest politidistrikt.

Publisert Sist oppdatert

En dag båtfører Stian Christensen befant seg i den nye politibåten tildelt Agder politidistrikt, gikk elektronikken i svart.

Alle systemer var nede, og det gikk ikke an å styre båten, eller betjene kritiske systemer. Strømmen hadde gått.

Flaks gjorde at den svenskproduserte ribben M12 da lå til kai.

- Hadde man vært ute på sjøen hadde vi fort begynt å slite. Det hadde vært litt kritisk, forteller Christensen, som har vært båtfører i politiet siden 2008.

Feilen med strømmen skal nå være i orden, men listen med feil har vært lenger enn som så.

- Vi har hatt en del utfordringer med vannlekkasjer fra taket, noen knapper funker ikke, batteriproblemer og et lekk toalett, legger han til.

Millionkontrakt

For omtrent et år siden slapp Politiets fellestjenester (PFT) nyheten om at båtprodusenten Marell var tildelt kontrakt for å anskaffe politiet fem nye M12-ribber.

Kontrakten omfatter kjøp av ni båter og har et totalt økonomisk omfang på 70 millioner. Så langt er det levert seks båter til distriktene.

Samtidig er det avtalt en mulighet for levering av ytterligere tre båter innen utgangen av 2026. Anskaffelsen foregikk over flere år.

Agder politidistrikt var først ute med å få ny politibåt, og mottok den allerede høsten 2022.

Isolert sett er båten en vesentlig oppgradering og en trygg og fin båt, sier Christensen.

- Men det kan virke som at ikke alt av systemer er helt utprøvd. Det er en del barnesykdommer, og alt er ikke rettet enda, forteller han.

FORNØYD MED BÅTEN - NÅR DEN VIRKER: Båtfører Stian Christensen dekker kystlinjen fra Lindesnes til Flekkefjord.

Navigasjonen kan til tider slå seg av og på, og båtføreren frykter tekniske feil kan gå ut over pågående oppdrag.

- I tillegg skaper feilene irritasjon, men kan også påvirke sikkerheten. Som da vi mistet strøm og navigasjon.

Christensen forteller de har etterlyst at båten skulle prøvekjøres mest mulig før sommeren, for å oppdage feil før sesongen 2023.

- Men det virker som at penger styrer dette, og at man skal gjøre det når tjenesten tillater det for å unngå overtid. Da blir det vanskelig å få mengdetrening, sier han.

Da båtene er nye koster det ikke politiet noe å ordne garantisakene, men det skaper merarbeid og frustrasjon for de politifolkene som helst skulle vært ute på sjøen, blir Politiforum fortalt av flere i denne saken.

Oslo og Agder politidistrikt fikk tildelt båt først, mens Vest, Sør-Øst, Sør-Vest og Nordland politidistrikt har mottatt sine fortløpende.

DESEMBER 2022: Her ble Oslo politidistrikt sin båt satt på vannet.

Motorhavari og lekkasje

Vest politidistrikt har også hatt motortrøbbel, men av den mer tidkrevende sorten.

- Det vært stor frustrasjon knyttet til båten, da vi har gått glipp av oppdrag og arrangementer som vi gjerne skulle vært på. I tillegg fikk det betydning for sjøberedskap og forebyggende arbeid på sjø, forteller fagleder for sjøtjenesten i politidistriktet Magne Johnsholmen.

Forventningene til den nye politibåten var store hos Vest politidistrikt, da den ble levert i Stavanger og kjørt hjem til Bergen på nyåret.

Men allerede i april meldte det første problemet seg, da den ene motoren fikk en alvorlig vannskade innvendig, tilnærmet havari.

HAVARERTE: Båtmotoren tok inn vann og havarerte. I bøttene er det olje fra motoren med sjøvann. Til slutt måtte motoren skiftes.

Først skulle Marell forøke å bytte en hoveddel i motoren. Problemet var bare at delen ikke var å få tak i i Europa, og nedetiden på båten ble lenger og lenger.

Etter omtrent en og en halv måned var alle delene på plass, og motoren ble skrudd sammen igjen, og båten kom tilbake i bruk på sjøen.

Men nye tekniske problemer fulgte.

- Det resulterte i at det ble besluttet å bytte denne motoren ut med en ny, etter en tidkrevende prosess mellom Vest politidistrikt, motorprodusent, PFT og båtprodusent, forteller Johnsholmen.

Han understreker at politibåten nå er i daglig bruk og har fungert bra etter at ny motor kom på plass.

- Selve politibåten er vi fornøyd med. På grunn av dens størrelse, fartspotensiale og lastekapasitet passer båten politidistriktet godt. Men fortsatt gjenstår det en del utbedringer for å få båten helt tipp topp, sier han.

PÅ SJØEN: I dag er båten i bruk og fungerer, selv om det fortsatt gjenstår garantisaker.

Fortsatt er det en del garantisaker politioverbetjenten er i kontakt med produsent om. Blant annet vannlekkasje fra taket på båten, det samme Agder politidistrikt har slitt med.

- Vi er ikke i mål enda, legger han til.

Båtene har ifølge PFT en betydelig transportkapasitet på sjøen, både for personell og utstyr, som sammen med sjøegenskapene gjør at politiet har større mulighet til å rykke ut på sjøen og til øyer og på tvers av fjorder.

Oppvaskmøte etter ferien

I august møtes båtprodusenten Marell sammen med representanter fra alle politidistriktene som har erfaring med båten, sammen med PFT.

Da skal alle feil på båtene legges frem.

Daglig leder i Marell, Patrik Söderholm, forteller til Politiforum at det mest beklagelige som har feilet båtene er motorene.

- De er det ikke vi som bygger. Men vi har forsøkt å tatt kontakt med motorprodusenten for å fremskynde prosessen. Vi har sagt «kom igjen, dette er en blålys-båt som må på vannet».

Det er Mercury Marine som produserer motorene. Magne Barth sier til Politiforum at motorproblemer alltid er uønsket, og at de som motorleverandør naturlig vis ønsker at politibåtene er i full drift.

- Ved driftsstans søker vi alltid sammen med våre servicepartnere å finne den mest hensiktsmessige løsningen for å få båten ut i tjeneste raskest mulig. Driftsproblemer kan i tilfeller være mer sammensatt og vi vil da samarbeide med totalleverandør om løsning, sier ettermarkedssjef Barth.

Ifølge Söderholm vil feilene som dukker opp i de første båtene som produseres ofte finnes på alle båtene i serien. Disse skal rettes opp slik at de neste båtene som blir produsert og levert ikke har samme feil.

Når det gjelder båten i Vest politidistrikt har dårlig kommunikasjon gjort at ting tok tid, mener Söderholm.

- Man skal aldri skylde på noen, men ettersom vi er den som leverer båtene og står for hovedansvaret, må vi kunne si at vi har blitt dårlig informert. Båten i Bergen ble liggende på land i mange uker, og det visste ikke vi noen ting om. Det gjorde at vi ikke fikk agert så raskt som vi kunne ha gjort, sier han.

Spesielt krevende leveringssituasjon

Truls Nygaard Djupvik i PFT kjenner til at det har oppstått noen utfordringer som lekkasje fra tak og kondens på noen av båtene, noe som følges opp av leverandør og PFT.

Det har også vært noen garantisaker knyttet til motorene.

- Det kreves spesiell kompetanse for å utføre vedlikehold og service på båtene, noe som ikke er like lett tilgjengelig over alt. Her arbeider distriktene, PFT og leverandør sammen for å finne beste måte å ivareta båtene, forteller seksjonslederen for transportmidler.

- Kontrakten med Marell fungerer etter hensikten og følges opp på vanlig måte. Innføring av nye produkter medfører enkelte ganger behov for tilpasninger og utbedringer, og noen ganger også oppfølging mot leverandør.

Han peker på at en generelt krevende leveringssituasjon som følge av pandemi og krig medvirker også til at noen utbedringer tar lengre tid.

- PFT opplever likevel at selv om det er behov for utbedringer og oppfølging, gir de nye båtene totalt sett politiet bedre muligheter for tilstedeværelse på sjøen, sier han.

Sjøtjenesten i Oslo tør ikke bruke båten

Eva Brekke ved sjøtjenesten i Oslo kjenner seg igjen i de feil og mangler de andre politidistriktene beskriver.

- Vi har ikke fått brukt båten på grunn av dette, forteller hun.

Hun forteller de ikke tør kjøre den nye båten på sjøen når det kun er den som er bemannet.

- Da tar vi heller en av de andre båtene vi stoler mer på, sier hun til Politiforum.

I tillegg er båten for varm om sommeren, og for kald om vinteren.

- I sommer har vi erfart at det blir veldig varmt i båten når det er sol. Vi har ingen aircondition i båten noe vi må ha hvis båten skal brukes på varme sommerdager. Når båten ble levert i desember opplevde vi at båten var iskald innvendig og alle vinduer dugget ned. Det var mye fukt som dannet kondensdråper innvendig. Dette var fordi båten ble levert uten varmekilde som gikk på landstrøm og det er dårlig sirkulasjon av luften. Dette medfører at vi må bruke lang tid på å gjøre båten sjøklar når det er kaldt ute, sier hun.

Har gått igjennom kommunikasjonen

Söderholm forteller Marell har gjort alt de kan for å få båtene på vannet, og at de nå holder på med en utredning og har gått igjennom kommunikasjonen med det norske politiet.

- Dette er første gangen norsk politi bestiller et serieprodukt som er en båt i stor skala. Så fort feilene går på SMS og ikke inn i garantisystemet får ikke vi gjort noe. Det funker ikke. Dette har vi hatt en stor gjennomgang om, sier han.

PFT har nå etablert formelle rutiner for innmelding av feil og mangler til leverandør for å sørge for raskere oppfølging, bekrefter Truls Nygaard Djupvik.

- Det er også dialog mellom PFT og distriktene både på ledernivå og på faglig nivå, og vi har gode brukerkontakter som holder oss løpende informert om ting som oppstår, legger Nygaard Djupvik til.

Söderholm i Marell mener det er helt umulig å lage en helt ny båtserie uten noen feil. I det kommende halvåret kommer disse feilene til å bli rettet opp, legger han til.

Det er så langt ukjent om de tre siste båtene skal bli levert etter opsjonen i kontrakten med PFT, men Söderholm forteller at han tror politiet ønsker flere båter.

Fikk låne politibåt da M12 var på verksted

I mai var det Sør-Øst politidistrikt sin tur. Båten har sin base på Jarlsø utenfor Tønsberg og dekker et område fra Drammen i nord til Grenland i sør.

Når båten ble tatt i bruk var gleden stor over dens utstyr og størrelse.

- Den er helt super, fortalte avsnittsleder Kjell Riise til lokalavisa i slutten av juni.

Men etterhvert begynte problemene å melde seg, og båten måtte på verksted for å skifte ut en mindre del til motorene.

– Selv om båten er klin ny så vet jo båtfolk at sannsynligheten for at noe sånt skjer er stor. Hele Vestfold politidistrikt har jo tilgang til den, så i mellomtiden har vi lånt en politibåt fra Oslo og brukt den andre politibåten – en Ibiza – til mer forebyggende arbeid, fortalte avsnittslederen til Tønsberg blad.

FLYTENDE ARBEIDSPLASS: Det at politibåten er god under varierte og krevende værforhold, trekkes frem av flere politidistrikt.

Sør-Vest fikk sin båt i april og har måttet bytte en pumpemodul på en motor, i tillegg til en mindre garantisak. Men det må man forvente når man får en spesialprodusert helt ny båt, sier fagansvarlig Kjetil Sandvik.

- Jeg forventer ikke at vi skal få en helt nye båt uten at man må gjøre små justeringer. Dette er ikke en masseprodusert båt, og etter min mening er den veldig bra montert og skrudd sammen. Jeg er veldig fornøyd med modellen og typen som er valgt, sier han.

Nordland politidistrikt mottok sin RIB for kun en ukes tid siden, og har dermed ikke gjort seg kjent med båten ennå og ønsker ikke kommentere saken.

Powered by Labrador CMS