DESEMBER 2022: Her fikk Oslo politidistrikt sin M12-ribb satt på vannet.
DESEMBER 2022: Her fikk Oslo politidistrikt sin M12-ribb satt på vannet.

Problembåtene:

Båtprodusent var ikke godt nok rigget for å levere millionkontrakt

Det kommer frem i en rapport fra Politiets fellestjenester (PFT) som i sommer evaluerte kontraktsperioden så langt.

Publisert Sist oppdatert

I august skrev Politiforum om det var skjær i sjøen for politiets nye millionbåter.

Alle de fem M12-ribbene som er tatt i bruk av politiet har hatt behov for feilretting eller reparasjon.

Nå viser en ny evalueringsrapport at båtleveransen så langt har vært preget av dårlig kommunikasjon, forsinkelser og sen retting av feil. 

Listen over forbedringspunkter viser at PFT, som hadde ansvaret for å kjøpe inn politiets nye millionbåter, ikke var fornøyde da rapporten ble lagt frem:

«Vår erfaring i kontraktsperioden så langt er at det har vært sen behandling av avvik. Dette skyldes iflg Marell kapasitetsutfordringer ved at de ikke var godt nok rigget for den store kontrakten og at de har hatt "voksesmerter" internt i bedriften.» skriver PFT i rapporten. 

I august skrev Politiforum om gjentagende feil på alle båtene levert ut til politidistriktene.

Dette har gjort at båtene har vært og er mindre i bruk grunnet reparasjoner og frykt for at feil kan oppstå under oppdrag. 

Eksempelvis ble det forsøkt å rette opp i lekkasjeproblemer på båten til Oslo politidistrikt forrige måned, da den ikke var i tjeneste grunnet dette.

Marell ble bedt om å forklare seg

I rapporten fra midten av juni står det at Marell har levert båter til det offentlige tidligere, men da som engangskjøp til blant annet svensk politi og brann- og redningstjeneste. 

Kontrakten med PFT er den største enkeltordren de har hatt til nå.

Marell har 20 faste ansatte, med mulighet til å hente inn ekstra bemanning ved sesong og behov. Da to nøkkelpersoner hos produsenten ble langtidssykmeldte, falt logistikken med å få produsert båt nr 6, til Nordland politidistrikt, sammen. 

Nå dedikerer Marell en ekstra person til å følge opp avvikene og reklamasjonssaker. I tillegg har de ansatt en ambulerende serviceteknikker som kan reise ut og gjøre service på båtene.

Politiforum har bedt Roar Vagli i PFT om en kommentar til saken, da han har vært sentral ved anskaffelsene. Han henviser oss videre til kommunikasjonsavdelingen.

Der svarer seksjonsleder Anita Arvesen i en e-post gjennom kommunikasjonsavdelingen, at samarbeidet med Marell er godt, og at de har jevnlig dialog.

Rapporterte feil på feil måte

Marell er grunnlagt av Patrik Söderholm, som har bakgrunn fra båtfører innen Offshore Racing.

Marell ble bedt å redegjøre for disse punktene:

  • Håndtering av reklamasjoner og avvik
  • Kundekommunikasjon generelt og spesielt ift tidsplaner og forsinkelser.
  • Leveringspresisjon. Samtlige leveranser så langt i avtalen har vært preget av forsinkelser

Söderholm skriver til Politiforum at de har oppfylt de kravene som stilles i anskaffelsesavtalen.

- Som i alle store prosjekt finnes det utfordringer som håndteres løpende, svarer han.

I sin forklaring til PFT på hvorfor det har tatt tid å rette feil ved båtene, skriver Gerard Törneman i Marell at feil ikke har blitt rapportert gjennom deres support-tjeneste, men heller har gått til ulike personer, både i Marell og i PFT.

Forsinket levering

Ifølge PFT har et gjentagende avvik vært leveringspresisjon, da samtlige seks båter har vært forsinket ved levering. 

«Kundekommunikasjonen har vært dårlig ifm disse forsinkelsene, da de har kommunisert forsinkelsene veldig sent.»

Marell skriver pandemi, krigen i Ukraina og høyt arbeidstrykk på underleverandørene er noe av forklaringen på dette. 

Båtprodusenten innrømmer i sitt svar at de tok på seg en sikkerlig utfordring da de skrev kontrakt med PFT:

«Vi tok en sikkerlig utfordring når vi skrev kontrakt med PFT og innen ett år hadde vi levert 5 båter, noe som var ett av PFTs hovedmål, noe alle var veldig fornøyde med at vi nådde det målet.»

At de ikke klarte delmålene sine har delvis å gjøre med leveringsproblemer grunnet krigen i Ukraina og pandemi.

Seksjonslederen i PFT sier Marell oppfylte alle krav da det ble gjort anskaffelse:

- Marell mener de ikke var rigget for en så stor kontrakt. Kom dette frem før dere skrev under kontrakten?

- Marell valgte selv å levere tilbud. Det var ingenting i tilbudet, eller i påfølgende forhandlinger, som tilsa at leverandørens tilbud ikke var gjennomførbart, svarer Arvesen.

- Kontrakten PFT har med Marell er den største enkeltordren Marell har hatt. Burde dere heller valgt en mer erfaren produsent?

- Marell oppfylte de kvalifikasjonskrav som ble stilt til tilbyderne i denne anskaffelsen, og Marell er dermed vurdert til å være egnet til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene i avtaleperioden, skriver seksjonslederen.

Kan kjøpe tre båter til

Kontrakten mellom PFT og Marell inneholder en mulighet for at politidistriktene kan kjøpe inn tre båter til.

Så langt ligger ingen flere bestillinger inne.

Den siste båten ble levert til Nordland politidistrikt i sommer. Båten er ikke i bruk i ordinær patruljetjeneste enda da de ansatte må få opplæring først, skriver Arvesen.

Båten er likevel operativ og det er per nå ikke oppdaget feil ved denne båten, bekrefter seksjonslederen.

Powered by Labrador CMS