Opplever kvinner i politiet seksuell trakassering i jobben?

#MeToo #Medlovenihånd

− Kan du dra hjem og fortelle til ektefelle og barna hva du gjorde eller hva du sa?

Det er der grensen for hva som er akseptabel oppførsel mot kolleger går, sier PFs likestillingskontakt Nasim Karim, i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Nå kan du dele dine historier.

Publisert

Hun har tidligere argumentert for å få oppmerksomhet mot uønsket seksuell mellom kolleger i politiet, lenge før #metoo kampanjen.

− Politiet er verken bedre eller verre enn andre yrker. Det betyr at en del politiansatte har en vei å gå før det blir slutt på uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Karim. 

Eksemplene

#Medlovenihånd

Emneknaggen #Medlovenihånd er opprettet av Hanne Kristin Rohde, på hennes blogg. Målet er å rette fokus mot seksuell trakassering i politiet, i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

Som likestillingskontakt har hun fått henvendelser fra en rekke kvinner som forteller om ubehagelig oppmerksomhet fra mannlige politikolleger:

  • En kvinnelig kollega stod lent over en stol for å la en mannlig kollega passere. Han mener øyensynlig å være morsom, i det han sier: «Å, du liker vel at jeg kommer bakfra. ….»
  • Etter en julebordkveld dukket det opp en tekstmelding på en kvinnelig politiansatts telefon fra en kollega som hadde vært på julebordet. «Jeg vil ha sex med deg». Han var gift med en annen politikvinne. Kvinnen som fortalte dette til Karim, opplevde dette som svært ubehagelig, og fikk det hun karakteriserte som en «ekkel magefølelse». I etterkant holdt hun seg en periode borte fra kantina, og unnlot å ta heisen i frykt for å møte kollegaen som hadde sendt tekstmeldingen.
  • En annen politikvinne opplevde, mens hun satt litt trangt til under et oppdrag, at en mannlig kollega forsøkte å få sitt kne mellom hennes knær.

− Jeg har fått høre om, og selv sett, mye uakseptabel oppførsel. Det har gjort at jeg har jobbet en god del med kultur knyttet til likestilling og mangfold. Tidlig i politiet opplevde jeg at machokulturen hadde innvirkning på kvinners plass i politiet, sier Karim.

Hun sier det er naturlig å adressere at seksuell trakassering gjør veien for kvinner i forhold til karriere vanskeligere.

Nasim Karim sitter i PFs likestillings- og mangfoldsutvalgt, og har jobbet og hatt kontakt med flere kvinner som har opplevd uønsket oppmerksomhet.

Har du opplevd seksuell trakassering på jobb?

Politidirektoratet kartlegger

Karim sier det er energikrevende å bli utsatt for uønskede henvendelser, og mener derfor det er positivt at Politidirektoratet har tatt PFs innspill på alvor.

− Det har blant annet resultert i at det i høstens medarbeiderundersøkelse var spørsmål direkte knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet der POD direkte spurte: «Har du opplevd seksuell trakassering på jobben?» Jeg forventer at POD følger opp dette når resultatet av undersøkelsen foreligger, sier Karim.

Hun er ikke i tvil om at det er en god del å gripe tak i for å skape større bevissthet hos politiansatte om hvor ubehagelig uønsket seksuell oppmerksomhet er.

− Det er den hverdagslige praten. Jeg tror ikke de som oppfører seg slik virkelig er klar over hvor mye man skader og ødelegger. De som utsettes for slikt begynner å lure på seg selv, og man kan begynne å tenke på om man selv har oppført seg løsaktig, eller om det var noe med oppførselen som inviterer til slikt? Ganske typisk begynner den som blir utsatt for slikt å ta inn over seg skyld for andres upassende oppførsel. Slik kan vi ikke ha det i politiet, sier Karim.

Selv om POD nå kartlegger uønsket seksuell oppmerksomhet, er ikke problemet borte.

− Jeg tror ikke vi får med det totale bildet, fordi mange ikke er klar over hvor grensen for uønsket seksuell oppmerksomhet går, sier Nasim.

En gang ble hun selv spurt om hun hadde fått uønsket seksuell oppmerksomhet.  

− På refleks svarte jeg nei. Men etter å ha snakket med gode kolleger, skjønte jeg at svaret skulle ha vært ja. Jeg opplever at vi finner oss i for mye som vi ikke skal behøve å finne oss i, sier Karim.

Hun forteller at jenter fra tidlig alder ofte opplever direkte uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter.

Karin Aslaksen i Politidirektoratet.

− Kvinner lærer en strategi hvor de bruker minst mulig energi på dette fra tidlig alder, og dermed ikke tenker over at dette er uønsket.

− Kan du gi eksempler på hvor går grensen mellom et komplement eller uønsket seksuell oppmerksomhet?

− Jeg vil ikke svare deg konkret, men jeg skal gi deg en annen tilnærming. Kan du dra hjem og fortelle til ektefelle og barna dine hva du gjorde eller hva du sa til din kollega, og du føler at det er greit, ja da er du trygg. Men har du en oppførsel der det ikke føles greit å fortelle hva du har gjort, der du ikke kan si at du er stolt over hva du har sagt eller gjort, ja da har du gått over grensen, er Karims rettesnor.

Har du opplevd seksuell trakassering på jobb?

Kartlegging snart klar

HR-direktør Karin Aslaksen bekrefter at Politidirektoratet har tatt grep for å kartlegge graden av seksuell uønsket oppmerksomhet mellom politiansatte.

– Dette kommer som følge av at vi over flere år har jobbet frem retningslinjer og kanaler for å kunne varsle. Å varsle om uønsket seksuell oppmerksomhet fra kolleger er en del av dette bildet, sier Aslaksen til Politiforum.

I årets medarbeiderundersøkelse er det eksplisitt stilt spørsmål om dette.

Når resultatene om kort tid foreligger vil ledere sammen med tillitsvalgte og vernetjeneste vurdere egnede tiltak for å jobbe videre for å forebygge og skape åpenhet om dette fremover.

Resultatet av medarbeiderundersøkelsen blir presentert på et møte med politiledere og tillitsvalgte i løpet av kort tid.

Hyggelig med komplimenter

− Vi skal ikke miste gleden på jobb. Det er hyggelig å få komplementer på at man ser ekstra fresh ut, eller at klærne ser flotte ut. Vi skal ikke bli så sterile at vi ikke skal ha mellommenneskelige relasjoner. Men hvis man får et komplement som at «rumpa di ser ekstra sexy ut i dag, eller et klapp på rumpa, føles det ikke bra. Da har man tatt seg til rette på en måte som er ugreit, sier Karim.

Hun kunne ønsket at politiledere kunne ta tak i kulturen på arbeidsplassen. Slik at de som ønsket det, oppfattet at det var en åpen dør til å kunne få sagt ifra om uønsket oppførsel.

− Vi vet at terskelen for å si i fra i politiet er høy. Ansvaret skal ikke ligge på den som blir utsatt for uønsket oppførsel. Jeg vil oppfordre ledere til å si at de har satt seg inn i hva seksuell trakassering er, og at de formidler at de vil bidra til å gjøre noe med det, sier Nasim.

Hun oppfordrer politiansatte til å tenke på hvordan de ordlegger seg, ikke bli for vulgære i språket.

− Igjen, hvis du ikke hadde brukt de ordene hjemme foran ektefelle og barn, ikke gjør det på jobben heller, sier hun. Det er ikke bare leder som har et ansvar, også kolleger i linja bør si i fra hvis en kollega har upassende oppførsel, sier hun.

Har du opplevd seksuell trakassering på jobb?

Vil du kontakte oss helt anonymt? Alle våre journalister kan nås via den krypterte appen Signal på mobiltelefon. Du kan laste ned appen til iPhone eller Android, og kontakte oss ved å legge til mobilnumrene våre. All kommunikasjon gjennom Signal er kryptert og kan ikke spores. Vi kan også legge til rette for kryptert korrespondanse på e-post. Send oss en melding på Signal.

Powered by Labrador CMS