Oslopolitiet bryter fortsatt loven

Jobbet 73 timer på en uke.

Publisert Sist oppdatert

Politimennene Martin Tesaker og Kjell Arne Sandal jobbet 73 timer på en uke, men arbeidsgiver mener duoen må «tåle såpass».

- For meg virker det ikke som det akkurat har blitt så mye bedre styring enn tidligere. Selv om politiet i Oslo har fått strenge beskjeder fra Arbeidstilsynet i Oslo om å følge regelverket, er det «samme gamle leksa», sier Martin Tesaker ved Majorstua politistasjon.

Sammen med kollega Kjell Arne Sandal samt fire andre fra sin divisjon, kan Tesaker se tilbake på en ekstremt hard arbeidsuke da Gaza-demonstrasjonene pågikk. Totalt har duoen jobbet 73 timer hver, hvorav 16 av timene er beordringer.

- Selv om jeg søkte om fritak fordi jeg var trøtt og sliten og hadde lyst til å bruke fritiden min på meg selv og ikke på arbeidsgiver, ble søknaden glatt avslått. Jeg var så sliten at det ikke var helt forsvarlig at jeg var i tjeneste. Men likevel ble jeg beordret. Det ser jeg på som veldig alvorlig, sier Martin Tesaker.

I første linje

Under demonstrasjonene i midten av januar var Martin Tesaker og Kjell Arne Sandal blant dem som ble beordret til tjeneste.

- Jeg var ekstremt sliten. I tillegg var det dårlig forpleining, lite mat og drikke og få pauser. Når det også hagler med molotov-cocktails (brannbomber red. anm.), er det ubehagelig å være beordret på jobb. Selv fikk jeg flere steiner på kroppen og i skjoldet, men ble heldigvis ikke skadet, sier Tesaker.

Makker og kollega Kjell Arne Sandal fikk også opplevde demonstrasjons­kaoset på nært hold.

- Jeg legger ikke skjul på at jeg var sliten i hodet etter en krevende og lang arbeidsuke. Det tok flere dager før jeg fikk hentet meg inn igjen, sier Sandal.

Sekretær i Oslo Politiforening, Magnus Johannessen, er ikke overrasket over eksemplene som Politiforum presenterer.

- Det forbauser meg at distriktet slipper unna med situasjonen. Tilbakemeldingene vi har fått fra våre medlemmer, tilsier at det ikke er noen bedringer i det hele tatt. Vi hører også om tjenestemenn som skriver overtidslister for desember i januar, og da er jo kaoset komplett. Overtidslistene skal skrives i nåtid og ikke to måneder på etterskudd. Hvordan ledelsen kan påstå at de har kontroll på dette, forstår jeg ikke, sier Magnus Johannessen.

Tilliten tynnslitt

Hovedverneombud for politi og lensmannsetaten, Bjørn Egeli, er ikke spesielt imponert over hvordan arbeidstilsynet i Oslo har håndtert overtidsproblematikken i Oslo. Nå viser det seg at det er flere distrikter som også er i Arbeidstilsynets søkelys. Både Hordaland, Rogaland og Haugaland og Sunnhordland har fått «smekk på fingrene». Spørsmålet er hva som skjer videre med denne problematikken,

- Jeg er ikke opptatt av om Oslo politidistriktet fikk tvangsmulkt eller ikke, men jeg stiller meg svært kritisk til at Arbeidstilsynet bøyer av i kravet til risikovurdering i saken fra Oslo, skriver Bjørn Egeli i et åpnet brev til Arbeids­-tilsynet.

- Samtidig meldes det fra andre politidistrikt om saker som er sendt Arbeids-tilsynet for flere måneder siden, uten at det foreligger svar. Det virker som om det er enklere å ta tak innenfor annen virksomhet. Manglende hjelmbruk og dårlige stillaser på byggeplasser får mer fokus fra tilsynets side enn brudd på arbeidstidsbestemmelsene, krav til systematisk HMS-arbeid og manglende trening og utstyr i politiet.

Arbeidstilsynet skal gjennom sin tilsynsfunksjon sikre at ansatte får det vernet i arbeidslivet som de har krav på i henhold til lov/forskrift. Jeg opplever at ansatte i politi- og lensmannsetaten ikke er sikret dette vernet, og at tilliten til Arbeidstilsynet er svekket, sier Egeli.

Egeli anmoder i sitt brev til Direktoratet for Arbeidstilsynet å iverksette landsomfattende tilsyn i politi- og lensmannsetaten med målsetting om å heve kvaliteten på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet med et særlig fokus på risikovurdering og etatens arbeidstidsordninger.

- En nylig avsluttet undersøkelse viser at politietaten fortsatt har en lang vei å gå i arbeidet med risikovurdering. Årsaken til dette er antagelig flere, men det kan være manglende forståelse for nytteverdien, usikker på metodikken eller manglende vilje, sier Egeli.

Arbeidstilsynet har uttalt til Politiforum at de ønsker eksempler hvor overtidsbruken er ekstrem. Eksempler er herved servert.

Arbeidstilsynet bekrefter at de har mottatt brevet fra hovedvernombudet, men ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. De vil besvare brevet på ordinær måte.

Powered by Labrador CMS