Meklingen pågår fortsatt fredag morgen. Bildet viser streiketog i 2012.
Meklingen pågår fortsatt fredag morgen. Bildet viser streiketog i 2012.

Mulig streik: Partene mekler fortsatt

Fredag morgen pågår meklingen fortsatt på overtid. Ansatte i tre politidistrikt kan bli tatt ut i streik fra i dag.

Publisert

Fristen for å komme til enighet hos Riksmekleren var midnatt, natt til fredag. Riksmeklerens kontor opplyser til Politiforum klokken 06.20 at meklingen mellom partene fortsatt pågår på overtid.  

Før meklingen meldte Unio at dersom meklingen i staten ikke fører fram, vil ansatte i Nordland, Vest og Oslo politidistrikt bli tatt ut i streik fra fredag morgen. 

Fristen for årets mellomoppgjør var satt til midnatt 30. april, men Unio Stat, hovedsammenslutningen som Politiets Fellesforbund (PF) er organisert under, kom ikke til enighet med Staten om en forhandlingsløsning innen fristen. 

Totalt 1000 statsansatte tas ut i streik fredag morgen hvis det ikke blir enighet, skriver Unio på sine nettsider. I tillegg til ansatte i politiet, gjelder dette også blant annet ansatte på universiteter og høyskoler, skatterevisorer, bibliotek- og Nav-ansatte. 

Unio har i årets forhandlinger blant annet krevd at hele den disponible rammen ved årets mellomoppgjør brukes til sentrale prosentvise generelle tillegg, i tillegg til målrettede sentrale tiltak.

«Dette for å sikre en reallønnsvekst for alle, samt at minstelønnsnivåene for samtlige statlige stillinger blir regulert tilsvarende og ikke forringes ytterligere», skrev Unio i sitt krav.

Dersom det blir streik betyr det at lønnen til de streikende stoppes, med unntak av lønn som er opptjent før streiken. Unio skriver på sine nettsider at de ivaretar forsikringsordninger mens ansatte er i streik. 

Ansatte i streik står til streikekomiteens disposisjon i tiden man ellers ville vært på jobb. 

Hvis man er på jobbreise eller kurs faller arbeidsgivers økonomiske ansvar bort fra det øyeblikket streiken iverksettes, hvis annet ikke er avtalt mellom den lokale streikekomiteen og arbeidsgiver.