Slik så det ut da Politiets Fellesforbund (PF) gikk i streiketog sommeren 2012. Den 24. mai kan det på nytt bli streik, dersom ikke partene kommer til enighet hos Riksmekleren.
Slik så det ut da Politiets Fellesforbund (PF) gikk i streiketog sommeren 2012. Den 24. mai kan det på nytt bli streik, dersom ikke partene kommer til enighet hos Riksmekleren.

Brudd i lønnsoppgjøret kan gi streik

Årets mellomoppgjør har endt opp hos Riksmekleren. Kommer ikke partene til enighet, kan det bli streik fra 24. mai.

Publisert

Fristen for årets mellomoppgjør var satt til midnatt 30. april. Unio Stat, hovedsammenslutningen som Politiets Fellesforbund (PF) er organisert under, kom ikke til enighet med Staten om en forhandlingsløsning innen fristen.

– Statens tilbud var ikke godt nok. Unio brøt forhandlingene fordi det aldri kom på bordet et tilbud som var akseptabelt på verken lønn eller pensjon, sier Unios forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind, i en pressemelding på Unio.no.

Mellomoppgjøret går nå videre til Riksmekleren, hvor det er satt av tre dager til mekling fra 21. mai. Dersom ikke partene kommer til enighet, kan det bli streik fra 24. mai, som også vil kunne omfatte PFs medlemmer.

Unio krever i årets forhandlinger blant annet at hele den disponible rammen ved årets mellomoppgjør brukes til sentrale prosentvise generelle tillegg, samt målrettede sentrale tiltak.

«Dette for å sikre en reallønnsvekst for alle, samt at minstelønnsnivåene for samtlige statlige stillinger blir regulert tilsvarende og ikke forringes ytterligere», skriver Unio i sitt krav.