Justisdepartementet har bedt Politidirektoratet og PST om å utarbeide en plan for å overføre Den kongelige politieskorte, som i dag er organisert under Oslo politidistrikt, til PST. Bildet viser Kong Haralds besøk under Frigjøringsjubileet i Kirkenes i 2019.

Vil slå sammen Den kongelige politieskorte og livvakttjenesten i PST

Oslo politiforening er kritiske til at beslutningen allerede er tatt, uten at de ansattes representanter er involvert.

Publisert Sist oppdatert

I et brev til Politidirektoratet datert 5. februar ber Justisdepartementet om at POD og PST utarbeider en plan for å overføre Den kongelige politieskorte fra Oslo politidistrikt, til PST. Overføringen skal gjennomføres 1. januar 2022.

Men avgjørelsen om at Den kongelige politieskorte skal slås sammen med livvakttjenesten i PST, er tatt uten at de ansattes representanter har vært involvert. Det får Oslo politiforening til å reagere.

- Vi reagerer på at det er tatt en beslutning uten noen involvering av de ansattes representanter. Vi forholder oss til en politisk beslutning, men vi mener det er en uheldig måte å gjøre det på, sier Bjørn Egil Drangevåg, første nestleder i Oslo politiforening.

- Man skal utrede og forberede en sammenslåing innen 1. januar 2022. Men vi mener det er uheldig at det først fattes en beslutning, og så skal den utredes i etterkant, sier Drangevåg.

Den kongelige politieskorte, som er Kongefamiliens livvakter, er organisert under Oslo politidistrikt. Livvakttjenesten i Politiets sikkerhetstjeneste, som består av livvakter for andre myndighetspersoner i Norge, er en del av PST og er dermed organisert direkte under Justisdepartementet.

Har fått henvendelser

Drangevåg presiserer at det er viktig for dem å påpeke at de ikke har tatt stilling til om dette er fornuftig å gjøre.

- Siden vi ikke har hatt en prosess rundt sammenslåingen, har vi ikke noe grunnlag for å mene om dette er en klok ting å gjøre eller ikke, og vi har ikke noen formening om hva våre medlemmer ved Den kongelige politieskorte i hovedsak mener, fordi det ikke har vært en prosess, sier Drangevåg.

Han forklarer likevel at de har fått henvendelser fra noen medlemmer ved Den kongelige politieskorte, som ikke ønsker noen sammenslåing.

- Vi har ikke noen overordnet oversikt, men vi har fått henvendelser fra enkeltmedlemmer som ønsker å fortsatt være ansatt under Oslo politidistrikt, og som vurderer å søke seg bort på grunn av sammenslåingen, sier han.

- Viderebrakt til statsråden

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, sier han har tatt dette opp med justisminister Monica Mæland.

- Jeg har blitt kontaktet angående manglende prosess rundt denne avgjørelsen. Det har kommet veldig overraskende på de det gjelder, og det har kommet en del reaksjoner på det. Dette har jeg viderebrakt til statsråden. Når det gjelder hva som er den beste måten å organisere Den kongelige politieskorte på, har jeg ingen forutsetninger til å mene noe om det. Men det har vært reaksjoner på prosessen, sier Bolstad.

- Når det kommer slike reaksjoner synes jeg det er riktig å informere videre om dette, legger han til.

I brevet til Politidirektoratet skriver Justisdepartementet at det vil være fordeler med å samle tjenesteutførelsen, både når det gjelder kvalitet, ressursutnyttelse og fleksibilitet.

I brevet står det videre at: «PST har i dag et helhetlig ansvar for etterretningsbasert informasjon og trusselvurderinger som ligger til grunn for de ulike beskyttelsestiltakene som iverksettes for å ivareta myndighetspersonenes sikkerhet. PSTs livvakttjeneste har dermed direkte tilgang til oppdatert informasjon om trusselutøvere og situasjoner/steder av betydning for myndighetspersonenes sikkerhet. Som kjent ble regjeringens biltjeneste overført fra Statsministerens kontor til Justis- og beredskapsdepartementet og lagt til PST med virkning fra 1. januar 2021. Overføringen la til rette for enklere og sikrere informasjonsflyt og mer helhetlig koordinering av sikkerhetstiltak for regjeringens medlemmer».

De skriver også at det blant annet er av hensyn til behovet for helhetlig beskyttelse at det legges opp til at PSTs livvakttjeneste og Den kongelige politieskorte ved Oslo politidistrikt skal samles i PST.

Justisdepartementet påpeker også i brevet at: «Plan og gjennomføring skal sikre at tjenesten overfor Kongehuset opprettholdes med personellmessig kontinuitet. En forutsetning for overføringen er videre at tjenestens service og kvalitet beholdes på samme nivå som før overføringen».

LES OGSÅ: I livvakttjenesten er kun 11,8 prosent kvinner

Powered by Labrador CMS